Gener förknippar australier med indier

Vetenskap / Historia & arkeologi

Australier och indier är besläktade

(BBC, 2013-01-14) Australien upplevde en stor våg av migration från Indien för cirka 4000 år sedan, visar en genetisk studie.

Man trodde att kontinenten isolerades sedan de första människorna kom dit för 40 000 år sedan. Men DNA från aboriginerna i Australien visar att det har funnits migration för 4000 år sedan. Dessutom visar fossila studier att vilda hundar kom till Australien under ungefär samma period. Man hävdar dessutom också att indierna kan ha hämtat olika stenverktyg som kallas mikroliter till det nya hemmet.