Kennewick Man nära besläktad med indianer, hävdar genetikerna

Vetenskap / Historia & arkeologi / Artikel

Datum: 23 juni 2015

Källa: Stanford University Medical Center via ScienceDaily

DNA från en den 8500-åriga skelett av en vuxen man som hittades 1996 i Washington är närmare släkt med indianska ursprungsbefolkningar än med någon annan befolkning i världen, hävdar forskare vid Köpenhamns Universitet och Stanford University School of Medicine.

Upptäckten utmanar en studie som gjordes år 2014 baserad på anatomiska uppgifter som fann att Kennewick mannen var närmare besläktad med japanska eller polynesiska folk än med indianerna. Studien kommer sannolikt att underblåsa en mångårig tvist om skelettets härkomst och dess eventuella öde.

”Med hjälp av gammal DNA kunde vi visa att Kennewick mannen är närmare släkt med indianer än med någon annan befolkning” säger Morten Rasmussen. ”På grund av den massiva kontroversen kring ursprunget till detta prov, kommer förmågan att ta itu med detta att vara av intresse både för forskare och stammedlemmar.

Skelettet, känd som Kennewick mannen kallas ”den gamle” av indiangrupper, som tror att benen tillhör en avlägsen förfäder. År 2004 krävde fem olika indianstammar hemtransport av kvarlevorna för återbegravning. Detta har dock inte hänt för att möjliggöra ytterligare utredning av skelettets ursprung.

DNA-provet var ganska dålig på grund av skelettets ålder. Enligt Rasmussen dominerades DNA provet av DNA från jordbakterier.

”Med det lilla vi hade tillgängligt tillämpade vi de nyaste metoderna för att pressa ut varje bit av information från benet” hävdar Rasmussen.

Forskarna jämförde DNA-sekvenser från skelettet med DNA från moderna indianer. De drog slutsatsen att även om det är omöjligt att tilldela Kennewick mannen en viss stam, är han nära släkt med medlemmar i Confederated Tribes of the Colville Reservation in Washington