Osynligt för ögat, synligt för hjärnan

Vetenskap / Teknik / AI och robotik

Forskare kastar nytt ljus över hur hjärnan bearbetar och bevarar det vi inte ser

Rädslominne i hjärnan

2014-12-08 Amerikanska och franska forskare har kartlagt hur våra hjärnor behandlar visuell information som vi inte ens vet att vi har sett och visar att hjärnans kodning och kvarhållande av subliminal information är mer omfattande än man tidigare trott.

Resultaten visar att det som är ”osynligt” för det blotta ögat kan i själva verket kortsiktigt inkodas och lagras av vår hjärna.

I studien tittade försökspersonerna på flera bilder som ändrades blixtsnabbt. De fick rapportera vilka bilder de såg och vilka de inte kunde se. Samtidigt övervakades hjärnaktiviteten med hjälp av magnetencefalografi (MEG) – en teknik som går ut på att varje millisekund gör ett flertal mätningar av de små magnetiska fälten som genereras av hjärnaktiviteten.

För att avkoda innehållet i dessa bilder från dessa stora och komplexa neuroradiologiska uppgifter hade forskarna utvecklat maskininlärning-algoritmer.

Dessa nya algoritmer har kunnat bekräfta en slående dissociation mellan den objektiva informationen (dvs. den visuella informationen som faktiskt presenteras) och ”subjektiva” neurala representationer (dvs. det de uppger att ha sett).

Emellertid och i motsatts till teoretiska förutsägelser, kunde studien visa att osynliga bilder kan delvis bevaras i vissa regioner i hjärnan.

Enligt forskarna är studiens resultat viktiga och hävdar att vår nuvarande förståelse av neurala mekanismer för medveten uppfattning kan behöva revideras.

Förutom detta vill forskarna betona att maskininlärningsverktyg kan vara anmärkningsvärt bra för avkodning av hjärnaktivitet från MEG-inspelningar i och med mycket kan avslöjas om hjärnan.


Källa

Originalartikeln publicerad av New York University. Kan redigeras för innehåll och längd.

Journal Referens

Jean-Rémi King, Niccolo Pescetelli, Stanislas Dehaene. Brain Mechanisms Underlying the Brief Maintenance of Seen and Unseen Sensory InformationNeuron, 2016; 92 (5): 1122 DOI: 10.1016/j.neuron.2016.10.051