Ny hjärnprotes syftar till att hjälpa människor som lever med minnesförlust

Vetenskap / Neurologi / Artikel

Datum: 2015-09-30

Forskare har utvecklat en hjärnprotes som skall hjälpa människor som lider av minnesförlust.

Enheten bygger på årtionden av forskning och använder sig av en algoritm skapad av Dong Song. Ted Berger är mannen som huvudsakligen ligger bakom den här forskningen men ett decennium av samarbete med Sam Deadwyler och Robert Hampson vid institutionen för fysiologi och farmakologi har också varit nödvändigt.

Hjärnan brukar lagra minnen genom att ta emot sinnesintryck som sedan färdas genom ett flertal regioner i hippocamus, hjärnans minnescentrum. I varje region kodas signalen om tills den lagras som ett långtidsminne.

Om det finns skador på någon region i hippocampus kommer långtidsminnet inte att bildas. En individ med hippocampusskodor kan minnas händelser i det förflutna, innan skadan inträffade, men har svårt att bilda nya långtidsminnen.

Song och Berger har hittat ett sätt att exakt efterlikna hur ett minne översätts från ett korttidsminne till ett långtidsminne, med hjälp av data som erhållits av Deadwyler och Hampson, först från djur och sedan från människor. Protesen som har utvecklats kan kringgå en skadad hippocampus och bilda ett korrekt långtidsminne.

"Det är som att kunna översätta från spanska till franska utan att kunna förstå båda språk", säger Berger.

Hampson och Deadwyler hämtade hjärndata från patienter med elektroder inopererade i sina hippocampus-regioner för att behandla kroniska kramper. Elektroderna kunde läsa de elektriska signalerna som skapades under minnesbildning vid två regioner i hippocampus.

I hundratals tester som utfördes på nio patienter, kunde algoritmen översätta signalerna med cirka 90 procent noggrannhet.


Story Källa:

Ovanstående inlägg är omtryckt från material som tillhandahålls av University of Southern California. Den ursprungliga artikeln är skriven av Robert Perkins. Obs: Material kan redigeras för innehåll och längd.