Humor håller dig frisk ända fram till pensionsålder

Vetenskap / Medicin och hälsa / Artikel

Humor håller dig frisk ända fram till pensionsålder

Humor hjälper människor att hålla sig friska och nå pensionsåldern. Efter 70 minskar däremot humorns goda effekter på hälsan, fann forskare vid det norska universitet för vetenskap och teknik (NTNU).

Studien publicerades nyligen i International  Journal of Psychiatry in Medicine, och bestod av en genomgång av dokument som innefattade 53.000 personer som uppföljdes efter 7 år.

”Det finns anledning att tro att humor fortsätter att ha en positiv effekt på den psykiska hälsan och på det sociala livet, även efter det att människor har gått ut i pension, men den positiva effekten på den förväntade livslängden kunde inte visas för personer över 75 år. Vid denna tindpunkt är genetik och biologiskt åldrande viktigare”, säger projektledaren Sven Svedbak vid NTNU’s Institution för neurovetenskap.

Svebak och hans kollegor utvärderade människornas sinne för humor med hjälp av tre frågor i en tests om avsåg att endast mäta så kallad vänlig humor. Testet är inte känslig för sådan humor som skapar konflikter, är kränkande eller som kan vara en mobbningsvariant, förklarar Svedbak.  Frågornas syfte var att avslöja en persons förmåga att förstå humor och att tänka på ett humoristiskt sätt, säger Svedbak. Han anser också att det finns många myter och många missförstånd om humor. Till exempel är det en myt att glada människor har bättre humorsinne än allvarliga människor. Humor handla om ett sätt att tänka snarare än att skratta åt vad som helst. Vad man tycker är roligt är en smaksak och behöver inte alltid externaliseras. Dessutom kan sinnet för humor tränas upp och kan via träning även förbättras.

Problem med den här undersökningen kunde vara att människor som har större sinne för humor anser sig vara friskare än de i själva verket är. Därför delades försökspersonerna i två olika grupper: en grupp vars medlemmar ansåg att de var friska och en grupp som inte ansåg sig vara lika friska. Foskarna fann att effekterna av humor var lika för båda grupperna.

”Detta ger oss anledning att hävda att humor har en verklig effekt på hälsan, innan människor blir ca 10 år gamla” säger Svebak.

Rapporten visade också att stoleken på hälsoeffekten berodde på hur forskare grupperade människor med olika resultat. I ena metoden delades in deltagarna i två grupper: en grupp med många poäng vad gällde sinner för humor och en grupp med lågt antal poäng. I gruppen som hade många poäng minskade dödligheten med hela 20% då den jämfördes med den andra gruppen.

En annan metod var att jämföra personer med högsta och lägsta poängen enligt en skala som hade nio nivåer. I den här jämförelsen fann man att chansen för försökspersonerna att överleva de sju åren fram till uppföljningen fördubblades för de personer som fick höga poäng.

Resultaten bekräftar resultaten från en tidigare undersökning från ett annat län i Norge som publicerades för fyra år sedan. Den här undersökningen baserades på patienter som led av kronisk njursvikt som följdes efter två år. Den visade att överlevnad var störst bland de som hade störst sinne för humor. En invändning för resultaten var att de inte kunde generaliseras för att gälla för en stor befolkning. Men nu har man äntligen lyckats visa att ett sinne för humor verkligen förlänger livet, i alla fall fram till pensionsåldern.

En annan styrka med den här studien är enligt Svebak att man till skillnad från andra studier som bedrevs i USA är att i den här studien mätte man humor enligt personernas egna subjektiva uppfattning snarare än efter en bedömning som gjordes av en utomstående.