IBM lanserar nya hjärnchip

Vetenskap / Teknik

(Global Post, 18 augusti 2011) - För en månad sedan lanserade forskare på IBM en ny generation experimentella datorchip "utvecklade för att emulera hjärnans förmåga att uppfatta, handla och tänka".

IBM kallar dessa nya chip "neurosynaptiska datorchip" och använder avancerade algorytmer och silikon kretsar för att återskapa det som sker mellan nervceller och synapser i biologiska system. Två prototyper håller enligt IBM på att testas just nu.

Enligt ett pressmeddelande från IBM kommer system som byggs med dessa hjärnliknande chip att kallas kognitiva datorer. Dessa kognitiva datorer kommer inte att programmeras på samma sätt som vanliga datorer programmeras i dag. Kognitiva datorer förväntas däremot lära sig av erfarenhet, dra slutsatser, ställa hypoteser och hitta samband. Dessutom kommer de att kunna lära sig av resultaten genom att imitera hjärncellernas och synapsernas plasticitet.

För att göra den här utvecklingen möjlig har forskarna på IBM kombinerad principer i nanovetenskap, hjärnvetenskap och superdatorer.

Projektledare för IBM Forskning är Dharmendra Modha, som i ett uttalande sade:
"Detta markerar ett viktigt steg i utvecklingen av datorer, från miniräknare till lärande system och signalerar början på en ny generation av datorer och deras tillämpning inom näringsliv, vetenskap och regering."

I framtiden, hävdar Modha, kommer de här chipen att bli byggstenar i datorer som kommer i realtid att övervaka trafikljuskameror och skicka en ambulans när en olycka inträffar. Sensorer på havsbottnen kommer att upptäcka stora vågor och tsunamis i tid. Det som han däremot inte pratar så ofta om, är att de här sensorerna i fel händer kommer att leda till total övervakning av människor i samhället och i realtid kunna övervaka varje steg varje människa tar.

I en annan intervju har Modha sagt att IBM forskare försöker bygga något som ser ut som en människohjärnan och hävdade att traditionella datorer använder ineffektiva kommunikationsvägar.