Kaffedrickande minskar risken för levercirros

Vetenskap / Medicin och hälsa

Personer som löper risk för att utveckla levercirros borde kanske öka sitt kaffedrickande.

Kaffedrickande minskar risken för levercirros

2016-02-02 Regelbunden konsumtion av kaffe verkar ha ett samband med minskad risk för levercirros indikerar relevanta studier publicerade före juli 2015.

Hos patienter med cirros blir levern oftast ärrad på grund av långsiktiga skador som orsakas av gifter som alkohol och virus (bland annat hepatit C). Detta är livsfarligt i och med man oftast utvecklar leversvikt och cancer.

Analysen av studierna visade att extra 2 koppar kaffe varje dag kan minska risken för cirros med 44%, och nästan halverar risken att dö på grund av cirros.

”Kaffe verkar ge skydd mot cirros. Detta kan vara ett viktigt fynd för patienter med risk att utveckla cirros.” säger läkaren O.J. Kennedy.

”Men nu behöver vi robusta kliniska tester för att vidareundersöka fördelarna och nackdelarna med kaffekonsumtion så att läkarna kan göra särskilda rekommendationer.”

Artikeln publicerades i Alimentary Pharmacology and Therapeutics

Källa: Drinking coffee may reduce the risk of liver cirrhosis, 2016-0201