Korta och överviktiga har sämre livschanser

Vetenskap / Medicin och hälsa / Artikel

Männisor som har en gentisk benägenhet för övervikt och kort längd uppnår lägre status i samhället. 

Korta och överviktiga har sämre livschanser

2016-03-13: Korta män och överviktiga kvinnor har svårare i livet vad gäller utbildning, yrke och inkomst visar en ny studie som publicerades nyligen i BMJ.

Resultaten ger det bästa beviset hittills att överviktiga människor, i synnerhet kvinnor, har en socioekonomisk nackdel – och att längre människor, i synnerhet män, har en socioekonomisk fördel.

Det är välkänt att högre socioekonomisk status är förknippad med bättre hälsa och längre liv. I utvecklade länder, förknippas att vara tunnare och längre med högre socioekonomisk status, men man förstår inte riktigt varför.

För att bättre förstå dessa interaktioner har ett team bestående av brittiska och amerikanska forskare under ledning av professor Timothy Frayling vid Exeter Universitet, intresserat sig huruvida genetiska variationer som påverkar höjd och BMI spelar en direkt roll i socioekonomisk status.

Forskarna analyserade genetiska varianter med kända effekter på höjd och BMI från 119 000 personer i åldrarna 40-70 år i Storbritanniens biobank – en databas med biologisk information från en halv miljon brittiska vuxna – med hjälp av en teknik som kallas Mendels randomisering.

Genom användning av genetisk information på det här viset undviker man några problem som påverkar observationsstudier och gör resultaten mindre snedvriden.

Fem olika mått på socioekonomisk status bedömdes: ålder när man avslutade heltidsutbildning, utbildningsnivå, jobbklass, årlig hushållsinkomst, och Townsend förlustindex (en erkänd social misär index).

Analyser upprepades separat för män och kvinnor.

Resultaten visar att kortare längd, enligt genetisk data, leder till lägre utbildningsnivåer, lägre jobbstatus och lägre intäkter, särskild hos män, och högre BMI leder till lägre intäkter och ökad fattigdom hos kvinnor.

Att längre människor har lättare för att nå högre status i samhället kan bero på flera faktorer bland annat ett komplext samspel mellan självkänsla, stigma, positiv diskriminering och ökad intelligens.

 

Ursprungskälla: Jessica Tyrrell, Samuel E Jones, Robin Beaumont, Christina M Astley, Rebecca Lovell, Hanieh Yaghootkar, Marcus Tuke, Katherine S Ruth, Rachel M Freathy, Joel N Hirschhorn, Andrew R Wood, Anna Murray, Michael N Weedon, Timothy M Frayling. Height, body mass index, and socioeconomic status: mendelian randomisation study in UK BiobankBMJ, 2016; i582 DOI: 10.1136/bmj.i582

Källa till artikeln: Being short or overweight linked to reduced life chances, 2016-03-08. Artikeln kan publiceras vidare i ursprunglig form eller redigeras för innehåll och längd.