Ledarskap sitter i generna hävdar forskare

Vetenskap / Medicin och hälsa / Artikel

Ledargenen kallas rs4950 och är en ärftlig DNA-sekvens. Den här genen tros ha samband med personer som gärna tar ledningen.

Forskare accepterar däremot tanken att ledarskap också kan läras in. Men genen, säger de, är viktig, eftersom den kan ge människan en fördel i att vara ledare eller följare.

Forskarna fann den här genen efter en analys av DNA-prover från cirka 4000 individer. Dessa matchades med information om jobb och relationer. Vilken roll de hade på jobbet tog man också hänsyn till. Studien kom fram till att en fjärdedel av den observerade variationen i ledarskapsegenskaper kunde förklaras av genetik.

Forskaren Jan-Emmanuel De Neve, från University College London, säger: '' Vi har identifierat en genotyp, som kallas rs4950, som tycks vara förknippad med tidens ledarskapsförmåga ner genom generationer.

'' Den konventionella visdomen - att ledarskap är en färdighet - är i stort sett sant, men vi visar att det också delvis är ett genetiskt drag.”

Några av de största ledarna i modern historia inkluderar Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela och Sir Winston Churchill. Ledarna behöver däremot inte vara heroiska eller goda. Adolf Hitler, Josef Stalin och Djingis Khan var också stora ledare. Den här nya forskningen accepterar möjligheten att en del av dessa historiska ledare har varit välsignade med ledarskapsgenen. Sedan spelar utbildning och miljö en stor roll också, hävdar forskarna. Den här genen ökar sannolikheten helt enkelt för personer som har den att ockupera ledarroller.

Mer forskning behövs för att förstå på vilket sätt rs4950 interagerar med andra faktorer, såsom uppfostran, utbildning och miljö, hävdar forskarna.

Källa: The Age