Vetenskap

KATEGORIER: Vetenskap / Medicin & hälsa

Ljusexponering under sömnen hos äldre vuxna hade samband till övervikt, diabetes, högt blodtryck

Nattlampor, Tv:n kvar på, smarta telefoner förknippades med betydligt högre sjukdomsfrekvenser

Ljusexponering under sömnen hos äldre vuxna hade samband till övervikt, diabetes, högt blodtryck

2022-07-07 En studie av verkligheten dvs. en icke-experimentell studie fann att förekomst av ljus under nattsömnen förknippas med övervikt, högt blocktryck och diabetes.

Populationen som studerades bestod av 552 äldre män och kvinnor i åldrarna 63 till 84. Ljusexponeringen mättes med hjälp av en handledsburen enhet och spårades under sju dagar.

Studien har titeln “Light at night in older age is associated with obesity, diabetes, and hypertension.” Den publicerades 22 juni i tidskriften SLEEP.

Exponering av konstgjort ljus kunde komma från en smartphone, en TV som var fortfarande på under natten eller ljus från gatlampor.Det visade sig att mindre är hälften av studiedeltagarna hade fem timmar fullständigt mörker om dagen. Resten utsattes ständigt för någon ljuskälla.

Problemet med studien är så klart att man inte vet om det var sjukdomarna som orsakade att deltagarna ville ha ljus på, eller om det var ljuskällorna som orsakade sjukdomarna. Att ha en lampa på kan hjälpa en sjuk människa att se om man behöver besöka toaletten flera gånger under natten.

Det som forskarna dock hoppas kunna göra, är att göra en ny studie, och se om restaureringen av det fullständiga nattmörkret förbättrar hälsa och kognition hos äldre.

Dr. Phyllis Zee, en av forskarna anser att ljusexponeringens effekter på hälsan under nattsömnen inte bör underskattas. Hans tips är att försöka ha det så mörkt som möjligt, men måste man ha en lampa på skall det vara ett svagt ljus, som ligger längre bort på golvet. Rött eller orangeljus är också bättre än vitt eller blått ljus. Man bör ha gardiner som håller utomhusljusexponeringen minimal, men man kan eventuellt även flytta sängen så att ljuset inte träffar ansiktet. Ögonmasker kan också vara bra att använda.