Månen är äldre än man trott

KATEGORIER: Vetenskap / Universum

Månen bildades för 4.51 miljarder år sedan, miljontals år tidigare än man trott. 

Apollo 14 Uppdraget, månlandningen 1971

2017-01-03 En forskargrupp från Universiteten i Kalifornien rapporterar att månen är åtminstone 4.51 miljarder år gammal, eller 40 miljoner till 140 miljoner år äldre än man trott.

Resultaten grundar sig i analyser av mineraler som fördes hem till jorden med Apollo 14 uppdraget år 1971 med den berömda månlandningen och publicerades i tidskriften Science Advances.

Man har under många år debatterat månens ålder och för att lösa frågan om hur gammal månen egentligen är har man använt sig av ett brett spektrum av vetenskapliga metoder.

Enligt forskarna bildades månen till följd av en våldsam kollision mellan den tidiga Jorden och Theia, en så kallad ”planetembryon”.

Den nyaste forskningen visar att månen bildades ”bara” cirka 60 miljoner efter solsystemets födelse. Detta är viktigt att känna till eftersom det kan ge viktig information till astronomer och planetforskare som försöker förstå solsystemets tidiga utveckling.

Forskarna menar att förståelsen av solsystemets tidiga skedde är en svår uppgift; forskarna vet inte vad det var som hände innan den stora kollisionen med Theia, men känner man till månens exakta ålder, kan man pussla ihop de stora händelsekedjorna som följde efter kollisionen.

Att få reda på månstenars ålder är oftast svårt eftersom de flesta av dem innehåller ett hölje av andra stenfragment. Ändå kunde forskarna analysera åtta zirkoner i ursprungligt skick.

Mélanie Barboni, huvudforskaren i studien, undersökte hon hur uranet i zirkonerna hade omvandlats till bly och hur lutetiumet hade omvandlats till ett element som kallas hafnium. Forskarna analyserade dessa element tillsammans för att bestämma månens ålder.

”Zirkoner är naturens bästa klockor” hävdar Kevin McKeedan, professor i geokemi och kosmoskemi. ”De är de bästa mineralerna i att bevara geologisk historia och avslöja deras ursprung.”

Jordens kollision med Theia skapade enligt forskarna en kondenserad måne som senare stelnade. Forskarna tror att månens yta täcktes med magma direkt efter bildandet. Uran-bly mätningarna avslöjar att zirkon först dök upp i månens ursprungliga magma hav som senare svalnade för att bli månens mantel och skorpa. Lutetium-hafnium mätningarna avslöjar när månens magma bildades.

För att ta reda på månens verkliga ålder skall man gå tillbaka i månens förhistoria innan månens magma hade stelnat, något som Mélanie Barboni gjorde.

Tidigare studier räknade ut månens ålder med grund i månstenar som hade förorenats av flera olika kollisioner. Enligt forskarna indikerar därmed dessa stenar tidpunkter för andra evenemang i månens historia och inte åldern på själva månen.

Tidigare studier avslutade månens ålder på grundval av månstenar som hade förorenats av flera kollisioner. McKeegan sagt dessa stenar indikerade tidpunkten för vissa andra evenemang ", men inte åldern på månen."

Forskarna fortsätter att studera zirkoner som kom med Apollo astronauterna för att studera månens tidiga historia.

Källa:

Ursprunglig artikel från University of California - Los Angeles. Får publiceras vidare i ursprunglig eller redigerad form.

Journal Referens:

Melanie Barboni, Patrick Boehnke, Brenhin Keller, Issaku E. Kohl, Blair Schoene, Edward D. Young, Kevin D. McKeegan. Early formation of the Moon 4.51 billion years agoScience Advances, 2017; 3 (1): e1602365 DOI: 10.1126/sciadv.1602365