13 konstiga sanningar angående jordbävningar

Vetenskap / Natur & miljö

Jordbävning

För många jordbävningar har drabbat vår jord redan under det här året, 2010. Låt oss ta reda på lite mer fakta kring jordbävningar, som de presenteras i Livescience.com.

1. Under de senaste 15 åren har Jorden haft mer seintomologisk aktivitet än någonsin, enligt Stephen S. Gao, en geofysiker vid Missouri University of Science & Technology. Men i stort sett är Jorden densamma. Att vi hör om fler jordbävningar nu kan också bero på kommunikaitonsrevolutionen. Nyheter om jordbävningar och naturkatastrofer når oss snabbare.

2. San Franscisco är på väg mot Los Angeles med en hastighet av ca. 5 cm per år. De två städerna kommer att smälta samman om några miljoner år. Den här rörelsen betyder samtidigt att Kalifornien inte kommer att falla i havet.

3. Mars är inte en jordbävningsmånad, emot vad en del människor tror. Det är sant att  Prince William-sundet i Alaska,  upplevde en jordbävning på 9,2 den 28 mars 1964  - en av de största någonsin. Den dödade 125 människor och orsakade 311 miljoner dollar i skador. Och den 9 mars 1957, drabbades Andreanof öarna, Alaska, av ett skalv på 9,1. Men nästa tre största amerikanska jordbävningarna inträffade i februari, november och december. Den förödande större jordbävningen i Chile 2010 inträffade den 27 februari. Och det stora skalvet på 9,3 som skapade den förödande tsunamin i Indiska oceanen under 2004 inträffade den 26 Dec.

4. Det inträffar omkring 500.000 jordbävningar per år runt om i världen som upptäcks med hjälp av känsliga instrument. Omkring 100.000 av dessa kan vi känna, och runt 100 jordbävningar orsakar skador varje år. Varje år drabbas södra Kalifornien ensam av  10.000 jordbävningar. De flesta av dem känner man inte av på jordens yta.

5. Solen och Månen skapar skalv. Det har länge varit känt att de är orsak till tidvatten i jordens skorpa, som är mycket små i jämförelse med Havets tidvatten. Nu säger forskarna att månens och solens ryck stimulerar skalv under jordens yta.

6. Staden Conceptión i Chile flyttades10 meter längre bort i jordbävningen på 8,8 den 27 februari 2010. Jordbävningen lär även ha ändrat jordens bana lite grand och kortat ner Jordens dygn.

7. Det finns inget sådant som heter jorbävningsväder. Jordbävningarna är jämt fördelade över året och under samtliga typer av väder: regn, sol, snö, kyla, värme enligt U.S. Geological Survey. Vetenskapsmän säger att det är rent av omöjligt för vädret att på något sätt påverka det som sker långt nere under jordytan där jordbävningar har sina ursprung. Förändringar i lufttryck är mycket små i jämförelse med de stora krafterna under jordskorpan som ger upphov till jordbävningar.

8. Jordens utbukning trimmades lite i samband med jordbävningen i Indonesien år 2004 och skalvet på 9,0 som genererade den dödande tsunamin den 26 december 2004. Planten är rundare sedan dess

9. Stilla Havets Eldring (Pacific Ring of Fire) är jordens mest geologiskt aktiva område. Den omsluter Stilla Havet och rör vid Nord- och Sydamerikas, Japans, Kinas och Rysslands kuster. Det är där majoriteten av jordens stora skalv inträffar eftersom stora plattgränser kolliderar.

10. Oljeutvinning kan orsaka mindre jordbävningar. Dessa är inte de skalv du får läsa om. När oljan tas bort faller stenar in för att fylla tomrummet, och skapar "mini-seismiska händelser" som inte är märkbara för människor.

11. Den största jordbävningen som någonsin registrerats var en 9,5 jordbävning i Chile den 22 maj 1960.

12. Skalv på ena sidan av jordenklotet kan skaka den andra sidan. Seismologerna som studerade jordbävningen år 2004 som utlöste de dödliga flodvågorna i hela Indiska oceanen konstaterade att skalvet hade försvagat en del av Kaliforniens berömda San Andreas Fault. Chile skalvet år 1960 skakade hela jorden under många dagar därefter, ett fenomen som kallas svängning som mättes på  seismiska stationer runt om på jorden.

13. Den dödligaste jordbävningen någonsin inträffade den 23 januari 1556 i Shansi, Kina. Circa 830.000 beräknas ha dött.


2010 - 04 - 14