Studie: Mindfulness meditation är effektivare än placebo i smärtlindring

Vetenskap / Medicin och hälsa

Forskare vid Wake Forest Baptist Medical Center har hittat nya bevis för att mindfulness meditation är överlägsen placebo som smärtlindringsbehandling.

För att avgöra om mindfulness meditation endast handlar om placeboeffekter använde man hjärnavbildningsmetoder. 75 friska, smärtfria feltagare delades in i fyra grupper: mindfulness meditationsgruppen, placebo meditationsgruppen (”bluff” meditation), placebosmärtlindrande kräm och en kontrollgrupp.

Studien visade att deltagarna som praktiserade mindfulness meditation upplevde större smärtlindring än placebogruppen. Hjärnavbildning visade dessutom att mindfulness meditation lindrar smärta på ett unikt sätt, i och med helt andra regioner i hjärnan var inblandade i smärtlindring.

"Vi var helt överraskade av resultaten", sade Fadel Zeidan, Ph.D., biträdande professor i neurobiologi och anatomi vid Wake Forest Baptist Medical Center. 
Smärta framkallades genom användning av en termisk sond för att värma upp ett litet område av deltagarnas hud till 49 grader Celsius, en värmenivå de flesta människor tycker är mycket smärtsamt. Deltagarna i studien fick sedan i uppgift att betygsätta både den fysiska förnimmelsen i smärtintensiteten och det känslomässiga obehaget smärtan framkallade. Deltagarnas hjärnor scannades med ASL MRI både före och efter.

Mindfulness meditationsgruppen rapporterade att den fysiska smärtintensiteten minskade med 27%, medan den känslomässiga aspekten av smärtan reducerades med 44%. Placebokrämen ledde dock till en minskning av den fysiska smärtan med 11% och en minskning av känslomässigt obehag med 13%.

”Hjärnscanningen visade att mindfulness meditation producerar mönster i hjärnans aktivitet som är annorlunda de som producerades av placeboeffekter” sade Zeidan.
Mindfulness meditation minskade smärta genom att aktivera områden i hjärnan som har samband med självkontroll av smärta (orbitofrontala och främre cingulum cortex) medan placebokrämen sänkte smärta genom att minska hjärnans aktivitet i smärtbearbetningsområden (sekundära somatosensoriska cortex).

En annan hjärnregion, thalamus, inaktiverades under mindfulness meditation, men aktiverades under alla andra förhållanden. Denna hjärnregion fungerar som en port som avgör om sensorisk information tillåts nå högre hjärncentra. Genom att avaktivera detta område kan mindfulness meditation ha orsakat smärtsignaler att helt enkelt försvinna, teoretiserar Zeidan.

Mindfulness meditation var också betydligt bättre på att minska smärtintensiteten och smärtobehaget i jämförelse med placebomeditation. Placebomeditationsgruppen hade relativt små minskningar i smärtintensitet (9 procent) och smärtobehag (24 procent). Studieresultaten tyder på att placebo meditation kan ha minskat smärta genom en uppmjukningseffekt som var associerad med långsammare andning.
"Denna studie är den första som visar att mindfulness meditation är distinkt och ger smärtlindring utöver de smärtstillande effekterna som ses i fallet med placebosalva eller skenmeditation", sade Zeidan.

"Med utgångspunkt i våra resultat, tror vi att så lite som fyra 20-minuters dagliga sessioner av mindfulness meditation kan öka smärtlindringen i en klinisk miljö. Med tanke på att den aktuella studien undersökte friska, smärtfria volontärer, kan vi inte generalisera våra resultat till kroniska smärtpatienter just nu. "

Storykälla:
Ovanstående inlägg är omtryckt från material som tillhandahålls av Wake Forest Baptist Medical Center. Obs: Material kan redigeras för innehåll och längd.

Datum: 2015-11-13