Nyupptäckt mutation stärker immunförsvaret

KATEGORIER: Vetenskap / Medicin & Hälsa / Neurologi

Det finns både fördelar och nackdelar med ett starkt immunförsvar. Viktig skillnad mellan män och kvinnor.

Nyupptäckt mutation stärker immunförsvaret

2018-09-10: Friska personer från Frankrike ingick i en studie av kroppens immunförsvar.

Det visade sig att cirka hälften hade en mutation som ökade produktionen av T-celler som hjälper kroppen försvara sig mot infektioner.

Kvinnor producerade tack vare denna mutation nästan dubbelt så mycket T-celler.

I samband med sådana studier brukar man generalisera studieresultaten så att de gäller för en större befolkning. Ett stort urval ökar chansen för att denna generalisering skall gälla för resten av befolkningen. I denna studie ingick tusen personer.    

Resultaten kan däremot variera mellan olika etniska grupper.

Att kvinnor producerar dubbelt så många T-celler är intressant eftersom detta kan förklara hur det kommer sig att män oftare drabbas av infektioner än kvinnor. Men kvinnor drabbas oftare av autoimmuna sjukdomar än män. Man kan dock inte dra slutsatsen att en extra arsenal av T-celler inte är bra.

Resultaten är viktiga i och med de visar att det finns viktiga skillnader mellan könen i immunsystemet och att dessa skillnader finns på biomolekylär nivå.Enligt Jacob Bergstedt, bioinformatiker, doktorand i reglerteknik vid LTH, Lunds universitet och förste författare kan studien även bana vägen för djupare förståelse för varför man reagerar olika på sjukdomar. Forskningen har han gjort tillsammans med forskare vid Pasteur-institutet och Diderot-universitet i Paris samt forskningsinstitutet Inserm. 

Högre ålder gör att man producerar ett mindre antal T-celler. Kvinnor som har mutationen kan räkna med samma immunologiska förmåga att bekämpa virus och bakterier som en 20-årig man som saknar mutationen.

Genetiska mutationer är ur evolutionär synpunkt en ständig realitet, men många av dessa mutationer har ingen effekt eller är så dåliga att de snabbt försvinner genom att folk med mutationerna i fråga inte överlever eller för att de har dålig fortplantningsförmåga.


Därför kan man inte redan nu avgöra huruvida mutationen i studien är bra eller dålig. Möjligheten finns att det med ålder och en försämrad thymus-vävnad nya T-celler i framför allt kvinnor attackerar egen vävnad något som leder till autoimmun sjukdom.

Jacob Bergstedt anser dock att ett extralager T-celler ger bättre effekt vid vaccinering i synnerhet vad gäller influensavaccinen.

En annan grupp som skulle gynnas av en högre T-cellproduktion skulle vara leukemipatienter. En blodcellstransplantation innebär oftast att immunförsvaret slås ut och byggs på nytt. Denna process skulle ta kortare tid.

 – För barn och vuxna kan man tänka sig att dosen anpassas utifrån genetiska förutsättningar. Kanske blir det så i framtiden, säger Jacob Bergstedt.

Källa:

Läs den ursprungliga artikel på hemsidan för Lunds Universitet.

Journal referens:

Human thymopoiesis is influenced by a common genetic variant within the TCRA-TCRD locus