Mycket alkohol, liten hjärna

En extra alkoholhaltig drink om dagen kopplat till minskad hjärnstorlek.

KATEGORIER: Vetenskap / Neurologi

 

 

2022-03-07 En extra drink om dagen förknippas i ny studie med en snabbt åldrande hjärna och mindre hjärnstorlek. Ju mer alkohol, desto allvarligare är de kognitiva funktionsnedsättningarna.

I studien använder man data från mer än 36 000 vuxna.  Det visade sig att 50-åringar som övergick från en halv öl om dagen till ett glas vin eller en hel flaska öl, uppvisade ändringar i hjärnan som motsvarade två års åldrande.

Stonehenge, en neolitisk solkalender

Individer som gick från två till tre alkoholenheter om dagen undergick förändringar i hjärnan som motsvarade 3,5 års åldrande.

Ju mer alkohol en individ konsumerade desto mer generell krypning i både vit och grå substans i hjärnan.

Att övergå från noll till en drink om dagen gjorde inte så stor skillnad men när man drack två, tre eller fyra drinkar varje dag skådade man allt större hjärnförändringar.

 

 

Informationen kom från brittiska biobanken (UK Biobank) som innehåller genetisk och medicinsk information från cirka en halv miljon medelålders och äldre vuxna. Forskarna använder hjärn-MRI.

All data kontrollerades och justerades för att anpassas till andra variabler såsom ålder, kön, BMI, rökning, huvudstorlek, rökning, etcetera. Deltagarna hade även fyllt i enkäter som svarade på frågor kring alkoholkonsumtion.

Även när man tog bort de stora alkoholkonsumenterna kvarstod sambandet.

Andra forskare har inte haft tillgång till liknande stora mängd data med så mycket information tilläggning från så många individer, och därför har de kommit fram till motsägelsefulla resultat eller till och med funnit att lite alkohol i många fall gynnade äldre.

Man vet ännu inte vad som hände med hjärnan om man endast dricker större mängder alkohol under helgen, menar forskarna men de vill titta närmare på sådana saker i framtiden med.

Studien publicerades i tidskriften Nature Communications.

Källa: University of Pennsylvania.