Klimatförändringar hotar att undergräva de senaste femtio åren av hälsovinster

Vetenskap / Natur och miljö / Artikel

Datum: 2015-06-26

Källa: The Lancer via Science Daily

Klimatförändringarna hotar på direkta och indirekta sätt den globala hälsan, hävdar klimatexperter i en rapport som publicerades i The Lancet.

Klimatexperterna är en ny kommission som består av europeiska och kinesiska klimatforskare och geografer, experter i biologisk mångfald, sociala forskare och miljöforskare, ingenjörer och miljöpolitiska experter, ekonomer, statsvetare och allmänpolitiska experter, läkare och annan vårdpersonal.

De katastrofala riskerna för människors hälsa orsakade av klimatförändringar har underskattats, skriver experterna. Tekniken och finansieringen för att ta itu med problemet kan göras tillgängliga. Problemet är den globala politiska oviljan att genomföra förändringarna.

Enligt Professor Anthony Costello, chef för University College London (UCL), Institutet för Global Hälsa, kan klimatförändringarna potentiellt undergräva de hälsovinster från ekonomisk utveckling som gjordes under de senaste decennierna. En föränderlig och instabil klimat har direkta effekter på hälsan. Indirekta effekter är ökad migration och minskad social stabilitet.

“Dock visar vår analys tydligt att genom att ta itu med klimatförändringarna kan vi också förbättra hälsan och att ta itu med klimatförändringarna innebär i själva verket den bästa möjligheten för förbättring av människors hälsa för kommande generationer” hävdar Costello.

Rapporten visar att de direkta hälsoeffekterna av klimatförändringarna kommer från allt mer extrema väderhändelser särskilt värmeböljor, översvämningar, torka och stormar. Indirekta effekter kommer från förändringar i infektionssjukdomarnas mönster, luftföroreningar, osäker livsmedelsförsörjning, undernäring, ofrivillig migration och konflikter. Därmed skapar klimatförändringarna en medicinsk nödsituation.

“Det krävs således en räddningsinsats med hjälp av de tekniker som finns tillgängliga just nu.” hävdar Montgomery, chef för UCL, Institutet för mänsklig hälsa och prestanda.

Det finns många åtgärder mot klimatförändringarna som medför omedelbara hälsovinster. Att bränna färre fossila bränslen minskar luftvägssjukdomar. Promenader och cykling kan minska föroreningarna och vägtrafikolyckorna och samtidigt löper man inte lika stor risk för övervikt, diabetes, hjärtsjukdomar och stroke. Genom att äta mindre rött kött uppstår också hälsofördelar.

Kommissionens slutsats är att en internationell konsensus behövs för att förändra världen till en global ekonomi med låga koldioxidutsläpp. Ett sådant steg skulle skydda människors hälsa. Det är framför allt de fattigaste och mest utsatta befolkningsgrupperna som drabbas hårdast av effekterna av klimatförändring.

“Hälsosamfundet har svarat på många allvarliga hot mot hälsan i det förflutna. Det ledde bland annat kampen mot tobaksindustrin och hiv/AIDS. Nu är det dags för oss att svara på ett annat stort hot mot människans hälsa och miljö.” hävdar Professor Peng Gong från Tsinghua Universitetet, Beijing, Kina.

Rapporten ger också tydliga rekommendationer för beslutsfattare så att man kan svara på ett effektivt sätt mot klimatförändringarna och därmed kan man skydda och främja människornas hälsa.