Neandertalmänniskan parade sig med moderna människor mycket tidigare än man tidigare trott, finner studie

Vetenskap / Historia & arkeologi / Artikel

Första genetiska bevis på moderna människans DNA i en Neandertalare.  

2016-02-18 - Med flera olika metoder för DNA-analys har en internationell forskargrupp hittat vad de anser vara starka bevis för en korsning mellan neandertalare och moderna människor som inträffade tiotusentals år tidigare än någon annan dokumenterad sådan händelse.

Forskarlaget publicerade idag i Nature bevis på korsning som inträffade för cirka 100.000 år sedan. Närmare bestämt tar forskarna fram de första genetiska bevis för ett scenario där tidiga moderna människor lämnade den afrikanska kontinenten och parade sig med arkaiska (numera utdöda) medlemmar av människosläktet före ”ut ur Afrika” migrationen, som huvudsakligen ägde rum för mellan 40.000 – 65.000 år sedan.

Det intressanta med det nya fyndet är att man hittat den moderna människans DNA i neandertalargenomet och inte tvärtom som i tidigare fall, dvs. neandertalargenomet i genomet för den moderna människan.

Samtidens afrikaner har inte några detekterbara spår av Neandertalare-DNA i deras genom. Detta betyder att all korsning mellan neandertalare och moderna människor skedde utanför Afrika.

Forskarnas bevis på ”genflödet” från moderna människor till neandertalarens genom kommer från en neandertal vars kvarlevor hittades för några år sedan i en grotta i sydvästra Sibirien i Altai bergen, nära gränsen till  Mongoliet.

Forskarna hävdar att den individ vars genom lämnat sina spår i neandertalarens DNA måste ha lämnat Afrika och migrerat till Europa och Asien långt före den huvudsakliga ”ut ur Afrika” migrationen som ägde rum för cirka 60 000 år sedan.

Två andra neandertalare från europeiska grottor sekvenserades för denna studie: en från Kroatien och en från Spanien. Båda dessa neandertalare saknar DNA som kommer från moderna människor. Forskarna inkluderade i analysen DNA från en annan arkaisk människa, en så kallade Denisovan, vars kvarlevor hittades i samma grotta i Altai Bergen. Denisovan-människor, precis som neandertalare, blev så småningom utrotade. Båda dessa mänskliga kusiner levde i samma grotta under olika tidsperioder i det förflutna.

Denisovan-människan som analyserades i denna studie hade inga spår av DNA från moderna människor, något som neandertalaren som hittades i samma grotta hade. Detta innebär inte att moderna människor inte parade sig med Denisovan-människor eller europeiska neandertalare.

Snarare ser vi enligt forskarna en parningshändelse mellan Neandertalare och moderna människor för lite mer än 100 000 år sedan. Förmodligen emigrerade några individer från Afrika till den europeiska kontinenten för cirka 200 000 år sedan och de parade sig med neandertalare och skapade en blandras som sedan dog ut.

 

Källan till artikeln ovan kommer från materialCold Spring Harbor Laboratory, New York, som kan redigeras vad gäller innehåll och längd eller publiceras vidare i aktuell format.