Negativa föreställningar om åldrande ökar risken för Alzheimers

Vetenskap / Medicin och hälsa

2015-12-12 Nyligen publicerad amerikansk forskning från Yale School of Public Health visar att personer med negativa föreställningar om åldrande, såsom att gamla är skröpliga, är mer benägna att utveckla Alzheimers, en förödande neurodegenerativ sjukdom som orsakar demens hos många miljoner människor jorden runt.

Att motarbeta negativa föreställningar om åldrande är därmed viktiga steg som man kan ta för att förhindra utvecklingen av sjukdomen.

Ansvarig för studien är Becca Levy, docent i folkhälsa och psykologi. Studien är den första i att koppla samman kulturella psykosociala riskfaktorer och hjärnsjukdom. Studieresultaten publicerades den 7 december 2015 i tidskriften Psychology and Aging.

I studien har forskarna granskat demensfria personer från Baltimore i en longitudinell studie av åldrande. Man har tittat i deltagarnas hjärnor med MRI och forskarna fann att deltagarna som hade negativare föreställningar om åldrande hade större nedgång i hippocampus-volymen, en del av hjärnan som är avgörande för minnet. En minskad hippocampus-volym är en indikator för Alzheimers sjukdom.

Förutom detta gjorde forskarna hjärnobduktioner för att undersöka två andra indikatorer på Alzheimers sjudom: amyloida plack (proteinkluster som byggs upp mellan hjärncellerna) och neurofibrillära nystan (proteintrådar som byggs upp inom hjärnceller). Deltagare med negativa föreställningar om åldrande hade betydligt större antal plack och trådar. Ålderstereotyper mättes 28 år tidigare.

Forskarna tror att negativa föreställningar om åldrande från samhället internaliseras av äldre människor och stressen som uppstår leder till patologiska förändringar i hjärnan. Det är också viktigt att inse att man bör aktivt försöka förstärka positiva föreställningar rörande åldrande och försvaga de negativa föreställningarna, påstår Levy.

Källa: Yale. Negative beliefs about aging predict Alzheimer’s disease in Yale-led study 2015-12-7