Neuroforskare om medvetande och fri vilja: En illusion som hjärnan skapar

VETENSKAP / Neurologi

Allt fler forskare tror att människan saknar en själ och att fri vilja, liksom föreställningen om att människan har ett medvetande, är en illusion, som hjärnverksamheten har producerat. Den här idén, om att både fri vilja och medvetandet är resultat av fysiska processer i hjärnan, frodas och blomstrar nu inom neurovetenskapen.

Beviset, tror forskare finns bland annat i de val som vi gör, som förknippas med fri vilja. Man påstår att man kan se i mFRI-maskiner redan 6 sekunder innan, vilket val man har bestämt sig för att göra. Och då menar man att hjärnprocesserna gör sådana val, som resultat av neuroner som pratar med varandra. Däremot tror man inte att det existerar ett medvetande eller en själ, som samordnar den här verksamheten.

Det finns ett problem med sådana enkla förklaringar. Hur förklarar man tvekan? Och finns det något i vår hjärna och våra neuroner som vi inte kan se? Något som gör en individ till en unik individ med en unik vilja?

Är vi endast biologiska maskiner som reagerar på biologiska impulser och behov som skapas av hormoner? Och hur kommer det sig att stora hjältar i historien såsom Gandhi kunde ge upp sina behov och kämpa för andra människor? Hade Ghandi en helt annan typ av hjärna eller en stor fri vilja? Hur kunde Einstein med sin hjärna, få insikterna som ledde till att han revolutionerade fysiken?

Den här synen på människans medvetande gynnar idag forskningen av robotiken, den artificiella intelligensen och de neurala implantat som utvecklas inom hjärnforskning, som ska ersätta delar av hjärnan när en skada uppstår. Samma teknik tror man att man kan använda för att förbättra en normal människa. Att det verkligen är så vår hjärna fungerar, är tveksamt.

Etiska frågor uppstår också, eftersom vi har grundat lagar och vår världssyn på en föreställning om människans fria vilja och fria val. En av de stora frågorna är bland annat hur det kommer att gå med våra mänskliga rättigheter i framtiden. Vad kommer, med en sådan syn på människans medvetenade och fria vilja, att stoppa hjärnforskare från att "korrigera" och "uppdatera" oss så att vi kan passa in i systemet?