Råttor uppvisar prosocialt beteende hävdar forskare

Vetenskap / Natur & miljö

(ScienceDaily 2011-12-08) - Det första tecknet på empatidriven beteende hos gnagare har observerats i labbråttor som upprepade gånger hjälpte ut andra råttor komma ut från ett stängt utrymme.

Studien genomfördes av neuroforskare vid Chicagos Universitet.

Studien visar att hjälpbeteende finns i tidigare steg i evolutionskedjan. Även om hjälpbeteende har observerats hos andra primater och hos andra djur, har man aldrig tidigare sett hjälpbeteende hos gnagare. Empati är inte något som endast finns hos människan utan den finns även hos andra arter. Empati har enligt forskarna därmed djupa evolutionära rötter.

Under experimentet fick en av råttorna ströva fritt i buren medan den andra råttan placerades i ett stängt litet utrymme. När den fångade råttan började uppvisa rädsla, blev den andra råttan upprörd för att slutligen hjälpa ut den instängda råttan. Att råttan blev upprörd är enligt forskarna tecken på ”emotionell smitta”, som förekommer hos många arter och som betyder att man känner varandras känslor. Men att aktivt hjälpa den andra, är ett mer komplext beteende.

 

Råttan som strövade fritt agerade trögt i början eftersom den inte visste hur man öppnar det stängda utrymmet, men så fort råttan hade lärt sig hur man gör, tryckte den på knappen omedelbart för att hjälpa sin vän ur fångeskapet.

”Vi tränar inte de här råttorna”, säger en av forskarna. ”De lär sig eftersom de är motiverade av omständigheterna.” Och den enda motiveringen är att göra slut på den instängda råttans upprördhet. Detta betyder enligt forskarna att hjälpbeteendet måste belöna även råttans hjärna.

En av forskarna hävdar till och med att människor kan lära sig viktiga läxor från råttorna: Att lyssna på sina biologiska instinkter och hjälpa andra människor oftare än man vanligtvis gör.