Behöver du komma ihåg något? Rita det!

KATEGORIER: Vetenskap / Övrigt

Forskare vid Waterloo Universitet har funnit att ritning av bilder utav information som man försöker komma ihåg, är en utmärkt strategi som förbättrar minnet. 

Forskare vid Waterloo Universitet har funnit att ritning av bilder utav information som man försöker komma ihåg, är en utmärkt strategi som förbättrar minnet. 

2016-04-24: Enligt Jeffrey Wammes, doktorand vid institutionen för psykologi, är att rita bilder för att bättre komma ihåg information överlägsen jämfört med andra strategier.

”Vi tror att förmånen uppstår på grund av att ritning bidrar till att skapa ett mer sammanhängande minne som beror på en integration mellan visuell, motorisk och semantisk information.” hävdar han.

I studien fick deltagare gå över en lista med ord som är ganska lätta att rita, såsom ordet ”äpple”. Deltagarna fick 40 sekunder å sig att antigen rita ordet eller skriva ut det upprepade gånger. Deltagarna skulle sedan komma ihåg så många ord som möjligt under en minut.

De som ritade orden kom ihåg de bättre; deltagarna som ritade orden kom ihåg dubbelt så många ord i jämförelse med de deltagare som skrev ner orden.

I variationer av experimentet där deltagarna fick rita ordet upprepade gånger, eller lade till visuella detaljer på de skrivna bokstäverna såsom skuggning eller andra klotter, förblev resultaten oförändrade. Man kom ihåg bättre ord som deltagarna ritade.

”Det är viktigt att notera att ritningskvaliteten inte verkar spela någon roll, vilket innebär att alla kan dra nytta av denna minnesstrategi, oavsett konstnärlig talang.” hävdar Wammes.

Wammes försöker nu i nästa steg ta reda å varför ritning ger så bra resultat för ihågkommande och i vilken utsträckning strategin kan tillämpas på andra typer av information.

Studien publicerades i Quarterly Journal of Experimental Psychology .


Journal Referens: Jeffrey D. Wammes, Melissa E. Meade, Myra A. Fernandes. The drawing effect: Evidence for reliable and robust memory benefits in free recallThe Quarterly Journal of Experimental Psychology, 2016; 69 (9): 1752 DOI: 10.1080/17470218.2015.1094494

Källa till artikeln: Ursprunglig artikel, Need to remember something? Better draw it, study finds, Publicerad 2016-04-21, University of Waterloo, uwaterloo.ca