Sömnbrist ger upphov till humörsvängningar

Vetenskap / Neurologi

En ny Tel Aviv Universitetsstudie identifierar neurala mekanismer som ansvarar för försämrad känsloneutralitet på grund av sömnbrist.

2016-02-07 Efter en sömnlös natt är hjärnans förmåga att reglera känslor sämre på grund av trötthet. En ny studie har identifierad den neurologiska mekanismen som ansvarar för störd känsloreglering och ökad oro till följd av så lite som en natts sömnbrist.

Studien visade att hjärnan förlorar förmågan att identifiera det som verkligen är viktigt när man har blivit utsatt för sömnbrist. Plötsligt är allting viktigt och man har svårare för att vara neutral.

”Sömnbrist försämrar bedömningsförmågan, men det är vanligt att neutrala bilder framkallar känslomässiga reaktioner” hävdar doktoranden Eti Ben-Simon som ansvarade för verkställandet av studien.

Man fann också att effekten uppstod på grund av förändrad aktivitet i amygdala, som ansvarar för känslomässig bearbetning i hjärnan.

18 personer som inte fick sova under en natt deltog i studien. Hjärnaktiviteten avbildades med fMRI skanner. Deltagarna gick genom olika tester som bland annat bestod i att undersöka deltagarnas reaktion på emotionella och neutrala bilder, samt hur lätt man distraherades efter sömnbrist av olika bilder. Det visade sig att deltagna inte kunde skilja mellan neutrala och känsloframkallande bilder. Allt var lika viktigt. Man kände sig provocerad i lika stor utsträckning av känsloframkallande och neutrala bilder.

Studieresultaten är viktiga eftersom en god natts sömn kan främja den psykiska hälsan.  

Studien publicerades nyligen i Journal of Neuroscience.

Ursprunglig källa: Lack of Sleep Tampers with Your Emotions, Tel Aviv University