Stress leder till en försämring av minnet och en krympning av hjärnans storlek

KATEGORIER: Vetenskap / Medicin & Hälsa / Neurologi

Personer med höga nivåer av stresshormonet kortisol visade tecken på kognitiv förlust och hjärnkrympning redan före 50 årsåldern.

Stress leder till minnesförlust och hjärnkrympning

2018-10-25: En ny studie som publicerades i tidskriften Neurologi hävdar att om du lever med mycket stress i ditt liv, kommer ditt minne att försämras radikalt medan hjärnan kommer att krympa. Detta kommer att inträffa innan du fyller 50 år.

Studieförfattaren Sudha Seshadri, professor i neurologi, hävdar att det är höga nivåer av kortisol, ett stresshormon som kommer att påverka hjärnans funktion, storlek och prestanda. Detta har visat sig vara fallet när man gjort kognitiva test på människor.

”Vi hittade minnesförlust och hjärnkrympning hos relativt unga människor långt innan några symptom kunde uppfattas.” hävdar Seshadri.

Seshadri hävdar dessutom att det aldrig är för sent att börja stressa mindre.

Kortisol är ett av kroppens viktigaste stresshormoner, mest känd bakom ”flykt eller kamp” instinkten, som är en överlevnadsmekanism. När stressnivåerna ökar markant producerar binjurarna mer kortisol. Hormonet kommer då att stänga av olika kroppsfunktioner som kan stå i vägen för vår överlevnad.

När krisen väl är över, bör kortisolhalterna sjunka medan kroppens system återgår till det normala. Om krisen aldrig riktigt försvinner och om kroppens larmknapp hålls intryckt, kan många av kroppens funktioner förbli avstängda eller fungera dåligt, vilket leder till ångest, depression, hjärtsjukdom, huvudvärk, viktökning, sömnsvårigheter, och naturligtvis minnes- och koncentrationsproblem.Särskild sårbar är just hjärnan i och med den behöver så många näringsämnen och syre för att den ska fungera optimalt. När kroppen skall hantera stress, kommer hjärnan att svälta.

Tidigare studier har visserligen funnit ett samband mellan kortisol och demensrisk, men man har främst fokuserat på äldre människor och hippocampus i hjärnan.

Det som är bra med den nya studien enligt Seshadri är att försöksgruppen består av män och kvinnor vars medelålder är 48 år. Man har också skannat hela hjärnan och inte bara hippocampus.

2000 försökspersoner ingick i studien och de visade inga tecken på demens. Olika psykologiska tester gav ett mått på kognitiva färdigheter. Åtta år senare testade man försöksgruppen en gång till. Denna gång mätte man kortisolhalten i blodet på morgonen före frukost. Därefter upprepades en serie kognitiva och minnetester.

Efter att ha justerat uppgifterna för att korrigera för ålder, kön, kroppsmassa och rökning, fann man att personer med högst nivå av kortisol i blodet hade mest minnesförlust.

Stress påverkar dock även hjärnstrukturen. Höga nivåer av kortisol var förknippade med mer skada på de delar av hjärnan som förknippas med informationsrörelse runt om i hjärnan (corona radiata) och mellan hjärnans två hemisfärer (corpus callosum).Hjärnorna hos personer med höga kortisolnivåer hade dessutom mindre cerebrum, som är hjärnans två hemisfärer som ansvarar för tanke, känslor, tal och muskelfunktioner.

Höga stressnivåer och hög kortisol påverkade däremot endast hjärnvolymen hos kvinnor och inte män. Enligt forskarna kan östrogen också öka kortisolnivåerna.

Fler studier behövs för att fastställa den exakta orsaken i och med denna studie endast indikerar att det finns ett samband mellan stress (hög kortisolnivå) samt förändringar vad gäller kognition, minne och hjärnstruktur.

Ändå är det bra om man gör allt man kan för att minska stressnivåerna.

Källa:

Study associates stress with impaired memory, reduced brain size in middle age, Texas Universitets hälsovetenskapliga centret i San Antonio, USA