Långvarig stress eroderar minnet

Vetenskap / Medicin och hälsa / Artikel

Pågående stress försvagar minnet, och immunförsvaret spelar en nyckelroll i kognitiv nedsättning.

Långvarig stress eroderar minnet

2016-03-03 Pågående stress försvagar minnet, och immunförsvaret spelar en nyckelroll i kognitiv nedsättning, enligt en ny studie från forskare vid Ohio State University.

Forskningen som gjordes på möss kan en vacker dag användas för att behandla personer som lever under konstant stress såsom mobbningsoffer, soldater och de som har jobbiga chefer, hävdar forskarna.

Forskarna pratar om kronisk stress, alltså inte den stress som man brukar utsättas för när man skall prata inför grupp eller i samband med möten med nya människor.

Studien, den första i sitt slag, försöker fastställa sambanden mellan korttidsminne och långvarig stress.

I fallet med möss, var stressorsaken upprepade besök från en större otäck mus.

Möss som upprepade gånger utsattes för den aggressiva inkräktaren hade svårt att minnas var utgången i en labyrint var någonstans, något som de var bra på innan stressperioden började.

”De stressade mössen mindes inte. De möss som inte blev stressade kom verkligen ihåg det” hävdade forskaren Jonathan Godbout  docent i neurovetenskap vid Ohio State.

De stressade mössen uppvisade också mätbara förändringar i deras hjärnor, inklusive bevis på inflammation som immunsystemets svar på yttre spänningar framkallade.

Detta förknippades med närvaro av immunceller, så kallade makrofager i de stressade mössens hjärnor.

Forskarna kunde således skylla korttidsminnesförlust på inflammation och immunsystemet.

Forskarna tror att man således kan hitta ett farmakologiskt sätt att motverka inflammation i stressade människor och på så vis motverka minnesförlust.

I en annan studie visade det sig att när mössen blev behandlade med ett medel som hämmade inflammation, försvann varken hjärncellproblemen eller de depressiva symptomen. Men minnesförlusten och inflammatoriska makrofager försvann.  

Studien publicerades i Journal of Neuroscince och bygger på tidigare stressforskning.

Källa: Long-Term Stress Erodes Memory, Ohio State University, 29-Feb-2016