IBM:s datorhjärna simulering är nu lika komplicerad som en katts hjärna

Vetenskap / Neurologi

IBM Datorhjärna lika komplicerad som en katts

Den amerikanska armén utvecklar teknologi som går under benämningen 'syntetisk telepati' som kommer att möjliggöra för oss att skicka skrivna eller röst meddelanden styrda av tanken allena. Konceptet grundar sig i läsning av hjärnaktivitet med hjälp av EEG eller elektronencefalografi

Stämband har varit överskattade ändå. Ett nytt arméprojekt syftar på att skapa e-post eller röst e-post som skickas med tanken allena. Inget behov av att skriva e-post, ringa ett telefonnummer eller tala ett enda ord.

Kallad syntetisk telepati, bygger den här tekniken på läsning av elektrisk aktivitet i hjärnan med hjälp av elektronencefalografi eller EEG. Liknande teknik marknadsförs som ett sätt att kontrollera videospel med tanken.

"Jag tror att detta så småningom kommer att bli bara ett annat  sätt att kommunicera på", säger Mike D'Zmura, från University of California, Irvine och ledande forskare i projektet.

"Det kommer att behövas mycket forskning, och den kommer att ta mycket tid i anspråk, men det finns också många kommersiella tillämpningar, och inte bara militära tillämpningar", säger han.

Idén om att kommunicera med tanken allena är inte ny. Under 1960-talet, spände en forskare ett EEG band mot sitt huvud och, tack vare en hel del träning, kunde han starta och stoppa hjärnans alfa vågor och på så sätt  kunde han författa meddelanden i morsekod.

Arméns bidrag till forskning vid University of California, Irvine, Carnegie Mellon University och University of Maryland har två syften. Den första är att skriva ett meddelande med, som D'Zmura uttrycker det, "den lilla rösten i ditt huvud."

Den andra delen är att sända detta budskap till en viss person eller ett föremål (som en radio), också bara med tankens kraft. När meddelandet når mottagaren, kan det läsas som text eller som ett röstmeddelande.

Även om finansiering kan komma från armén och även om dess första användning skulle kunna vara för hemliga operationer, anser D'Zmura att tankebaserad kommunikation får mer användning i den civila sfären.

"En möjlig användning som jag kan tänka mig är när eleverna sitter längst bak i föreläsningssalen och inte visar uppmärksamhet, eftersom de sms-ar till varandra", säger d'Zmura. "I stället skulle eleverna i stället kunna, bara tänka på varandra."

EEG-baserade spelenheter är stora och ganska iögonfallande, men D'Zmura anser att de till slut skulle kunna få plats i ett baseball hatt eller huva.

Ett annat användningsområde för ett sådant system är patienter med Lou Gehrig's sjukdom, eller ALS. Allt eftersom sjukdomen fortskrider, har patienter fullt fungerande hjärnor, men förlorar så småningom kontrollen över sina muskler. Syntetisk telepati skulle kunna vara ett sätt för dessa patienter att kommunicera.

"Ett av de första områdena för tanke-baserad kommunikation finns i spelvärlden", säger Paul Sajda från Columbia University.

"Kommersiella EEG headset finns redan och de låter bärare att manipulera virtuella objekt med tanken ensam", konstaterar Sajda, men att tänka "flytta sten" är lättare än, att säga, "Vi har möte på Starbucks klockan 17:30."

En av svårigheterna med att författa specifika budskap är grundläggande - EEGs är inte så specifika. De kan bara allokera en signal inom en till två centimeter. Detta är ett stort avstånd i själva hjärnan. I hjärnans auditiva cortex, till exempel, är två centimeter skillnaden mellan låga toner och höga toner, sade d'Zmura.

Placering av elektroder mellan skallen och hjärnan skulle kunna ge mer exakta värden, men det är dyrt och kräver invasiv kirurgi.

För att kunna arbeta sig runt det här problemet, behöver forskarna få en mycket bättre förståelse av vilka ord och fraser som aktiverar upp vilka sektioner i hjärnan. För att kunna skapa en detaljerad karta över hjärnan kommer forskare också att använda funktionell magnetresonans-avbildning (fMRI) och magnetencefalografi (MEG).

Varje teknik har sina egna styrkor och svagheter. EEGs påvisar hjärnaktivitet bara på de yttre utbuktningarna av hjärnans veck. MEG läser hjärnans aktivitet på de inre vecken men de är för stora för att sättas på ditt huvud. FMRIs påvisar hjärnaktivitet mer exakt än andra tekniker, men är tunga och dyra.

Av alla tre tekniker är EEG den som är billig nog, tillräckligt lätt och snabb nog för att fungera som en massmarknadsenhet.

Kartan som genereras av alla tre tekniker kommer att hjälpa datorn att gissa vilket ord i frasen en person avser eller menar när en del av hjärnan tänds på EEG. Idén påminner om hur dikteringprogramvaror så som Dragon NaturallySpeaking använder sammanhang för att kunna avgöra vilka ord du sa.

Kartläggning av hjärnans svar av det mesta av det engelska språket är en stor uppgift, och D'Zmura säger att det kommer att ta 15-20 år innan tanke-baserad kommunikation blir verklighet. Sajda, som är på sabbatsår i Japan för forskning med EEGs för att skanna bilder snabbt, lät skeptisk men upphetsad.

"Det finns tekniska hinder som måste överkommas först,så klart, men för 20 år sedan skulle folk ha trott att vi två som pratar med varandra en halv värld bort över Skype (och Internet-baserad telefon) var galet," säger Sajda.

Till dem som kan vara nervösa för att  tankebaserad kommunikation kan omvandlas till en sci-fi komedi med felaktigheter, säger D'Zmura, oroa dig inte. Tanke-meddelande författning skulle behöva särskilt medvetet tanke och träning för att kunna utvecklas. Enheten kommer även att kunna stängas av.

"När jag var liten sa jag ibland saker som var olämpliga, och jag lärde mig att inte göra det", säger d'Zmura. "Jag tror att folk skulle lära sig att tänka på ett sätt som datorn inte skulle kunna tolka. Eller så kan de bara stänga av den."

Källa: Discovery News, Okt 13. 2009 av Eric Bland