Syrehalten ökade när Jorden var en isplanet

KATEGORIER: Vetenskap / Historia & arkeologi

Syrehalten ökade när Jorden var en isplanet

2017-02-09 - Syret i jordatmosfären började öka samtidigt som jorden drabbades av en global nedisning och all landmassa var samlad under en enda stor kontinent.

I Jordens begynnelse var planeten en ogästvänlig plats utan syrgas. De enda varelserna som bodde på jorden var encelliga bakterier. För cirka 2400 miljoner år sedan började syrehalten dock stiga i luften, vilket utgjorde steget mot en mer levande planet.

I en ny internationell studie har forskare från bland annat Lunds universitet satt fingret på den tidsperiod då syrehalten i atmosfären började öka påtagligt. Denna syreökning är viktig eftersom liv på jorden kunde utvecklats i större utsträckning.

Studieresultaten visar att syrehöjningen sammanföll med en global nedisning av jordklotet och omfattande vulkanism. Den senaste nedisningen ägde rum för cirka 600 miljoner år sedan. Även vid det tillfället steg jordens syrehalt markant.

Enligt forskarna visar den aktuella forskningsstudien att syret ökade på jorden under en tid då jordens landmassor var samlade i en enda superkontinent som bredde ut sig vid ekvatorn och som var täckt av vulkaniska lavabergarter. Kontinenten brukar kallas Kenorland.

Analyserna som forskarna har gjort visar också att syreökningen i atmosfären inte var en stadig process utan präglades av rejäla svängningar, förmodligen på grund av ett mycket instabilt klimat.

Från studien som kommer från åldersdateringar av vulkaniska bergarter i södra Afrika har man dragit slutsatsen att den globala nedisningen inträffade 200 miljoner år tidigare än vad man hittills trott.

Studien publicerades i tidskriften PNAS, Proceedings of the National Academy of Sciences.

Källa: Lunds Universitet.

OBS. Artikeln kan publiceras vidare i ursprunglig form eller efter redigering.