Hjärnröntgen omvandlar vad du tänker på till bilder

Vetenskap / Neurologi

hjärnröntgen avsläjar vad du har sett

Forskarna har kommit ett steg närmare i utvecklingen av konsten att se vad du själv ser genom att avbilda dina tankar.

Genom att luska ut hur bilder är representerade i hjärnan översatte forskare registrerade mönster av aktivitet i hjärnan till bilder. De kunde därmed se vad försökspersonerna hade sett. Den här forskningen kan leda till drömläsande och tankekontrollerande datorer.

Det är exakt vad man använder sig av om man ska bygga en fungerande enhet med förmågan att läsa människans tankar, enligt Jack Gallant, neurolog vid University of California, Berkeley.

Den här forskningen som leds av Gallant och Thomas Naselaris, bygger på tidigare arbete som bedrevs och som gick ut på att använda neurala mönster för att identifiera bilder utifrån ett begränsat antal alternativ.

Den nuvarande metoden som nyss har publicerats i Neuron, använder en mer fullständig bild av hjärnans visuella centrum.

Resultaten ligger närmare rekonstruering snarare än identifikation, som Gallant liknar vid Magikerns korttrick, där du väljer ett kort från ett kortlek och han gissar vilket kort du valde. Magikern vet alla kort som du har sett.

I den senaste sutdien skulle kortet vara ett fotografi av något i hela universum.Magikern måste lista ut det utan att någonsin ha sett det, sade Gallant.

För att kunna konstruera sin modell, använde forskarna en fMRI maskin, som mäter blodflödet via hjärnan, för att kunna spåra neural aktivitet i tre olika människor som tittade på bilder av vardagliga bilder och föremål.

Precis som de gjorde i tidigare studier, tittade forskarna på delar av hjärnan som hade samband till förmålens form. Till skillnad från tidigare studier, tittade de på regioner i hjärnan som har samband med klassicering av föremål, såsom ”byggnader” eller ”mindre grupper av människor”.

När modellen väl hade kallibrerats tittade försökspersonerna på en annan uppsättning av bilder.

Sedan de resulterande neurala mönstren hade tolkats, plockade forskarnas program ut motsvarande bilder från en databas med 6 miljoner bilder.

Frank Tong, en neurolog vid Vanderbildt Universiteten studerar hur tankarna kommer till uttryck i hjärnan påstår att Neuron studien inte riktigt var en ren ”från scatch” rekonstruktion. Men den var imponerande ändå, i synnerhet om man tänker på detaljerade uppgifterna den samlande in från mätningarna som fortfarande är mycket grova.

Forskarnas fMRI mätningar samlade in produktionen av miljontals nervceller i ett enda output block.

”På en finare nivå, har vi samlat in mycket information. Vi har dock ännu inte en metod för att behandla den här informationen utan att behöva öppna skallen och komma åt den direkt” säger Tong.

Gallant hoppas på att utveckla metoder för att tolka andra typer av mätningar också. Han nämnde medicinsk kommunikation- sutrustning som möjligt användningsområde, och datorprogram som förstår sig på visuellt tänkande. Exempel på sådana program är CAD, CAM och Photoshop, som skulle kunna använda information som kommer direkt från hjärnan.

I praktiken kan den här kunskapen även användas för att analysera en människas inre tal. Man kan be någon att tala till sig själv och få informationen att komma ut i en maskin, hävdar Gallant.