Testostron förknippas med sämre inlevelseförmåga och brist på empati, i ny studie

Vetenskap / Neurologi

(Sciencedaily 2011-02-10) En ny studie visar att höga halter av testostron leder till bristande förmåga att känna inlevelse med andra och därmed skadar vår förmåga att känna empati. Resultaten publiceras denna vecka i tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences.

Personerna som ingick i studien fick i uppgift att titta på bilder och avgöra vad personerna på bilden kände. Kvinnor är bättre på att läsa av någons känslor än män är. 16 kvinnor fick testostron under tungan för att avgöra vilken inverkan hormonet har på människors empatiska förmåga. Det blev svårare för kvinnorna att klura ut vad andra kände och tänkte, i samband med experimentet. Testostron halten i livmodern anses också få betydelse för hur fostret kommer att utvecklas, menar forskarna, och autism kan vara produkten av ojämna halter testostron i livsmodern. Autister är nämligen de personer som har svårast att förstå andra människors känslor och att i det sociala samspelet anpassa sig till dem.

Läs mer..
Science Daily: Extra Testosterone Reduces Your Empathy, Researchers Find