14 miljarder år sedan: Big Bang teorin och universums ursprung

Vetenskap / Historia & arkeologi

Big Bang

13,7 Miljarder år sedan Big Bang, Universum föds.
4,5 Miljarder år sedan Jorden och de andra planeterna i vårt solsystem uppstår från solens nebulosa, soft och gas runt den nyfödda solen
3 Miljarder år sedan Det första primitiva livet på jorden.
600 Miljarder år sedan De första maskarna och maneterna.
390 Miljarder år sedan Den första fisken med stamnät.
350 Miljarder år sedan De första insekterna och tusenfotingar.
300 Miljarder år sedan De första groddjuren.
260 Miljarder år sedan De första dinosaurierna.
65 Miljarder år sedan Plötslig utrotning av alla dinosaurier.
7 Miljarder år sedan Människan skiljer ut sig definitivt från andra apor.
5 Miljarder år sedan De första hominiderna  (människoliknande varelser) som går på två ben.

I dag tror man att Universum började med ”Big Bang” för 14 miljarder år sedan. Ursprungligen var universum således mycket litet, otroligt tät och ofattbart varmt.

All tid, all rum och all energi fanns i ett pyttelitet universum som plötsligt utvidgades med en otrolig hastighet. En bråkdel av en sekund senare var plötsligt universum flera tusen miljarder kilometer i diameter.

Bing Bang var en tyst explosion av tid och rum och inte i tid och rum. Idag fortsätter Universum att expandera, men dimensionerna är inte lika stora. När det expanderar blir universum kallare och vissa delar av universum ”kondenserar” till materia.

300 000 år senare hade Universum svalnat tillräckligt mycket för att bilda en tunn gasslöja av väteatomer i hela rymden. Vätgasen började klumpa ihop dig på grund av gravitationen och galaxer fyllda med unga stjärnor uppstod. Stjärnor brinner och när de gör det producerar de även andra ämnen. När de dör i spektakulära explosioner som kallas supernovor kan de producera andra mindre stjärnor.

 


Vår egen stjärna, solen, bildades av spillrorna av en supernova för cirka 4,5 miljarder år sedan. Mindre klumpar av gas och stoft kring den nyfödda solen blev planeter. En av planeterna var stenig och hade precis rätt avstånd från solen. Därför utvecklades liv på jorden. Och nu när jorden har sina egna intelligenta varelser som befolkar den – människorna – är det vi som skapar historia.

Att man tror att universum expanderar fortfarande, beror på att astronomer på 1920-talet upptäckte att galaxer tycktes vara på väg bort från oss i alla riktningar. Ju längre bort de är, desto snabbare rör de sig. Av den här anledningen växer ständigt utrymmet mellan galaxerna.

Einsteins generella relativitetsteori

På 1920-talet hade Einstein redan utvecklat sin allmänna relativitetsteori som publicerades år 1915. Under 1920-talet hade flera forskare och vetenskapsmän redan använt Einsteins teori för att föreställa sig olika scenarier för universums början – början för tiden och rummet.

En belgisk munk och vetenskapsman, George Lemaitre, var den första som kom på Big Bang teorin, som han kallade för det ”kosmiska ägget”.

Under 1950-talet insåg forskarna att om Big Bang verkligen hade hänt, skulle det finnas ett svagt spår av mikrovågsstrålning kvar från den enorma hettan i det tidiga universumet. Denna strålning skulle komma från alla håll och fylla varje del av universumet.

De amerikanska radio ingenjörerna Arno Penzias och Robert Wilson bekräftade förväntningarna år 1964, då de upptäckte den kosmiska bakgrundsstrålningen.

Än idag finns det däremot fortfarande problem med Big Bang teorin. Ett problem är att mycket materia i universum är så kallad ”mörk materia”, osynlig för den mänskliga vetenskapen. Man känner till att den existerar eftersom den utöver en dragningskraft, precis som synlig materia. Ingen vet exakt vad mörk materia är heller. Men mörk materia är viktig för förståelsen av uppkomsten av vårt universum.

Big Bang teorin har många kritiker, men eftersom ett vetenskapligt konsensus har byggts upp fortsätter man än i dag att försöka bevisa att teorin verkligen stämmer.

Big Bang teorins uppkomst

På 1920 talet använde den amerikanska astronomen Edwin Hubble ett mycket kraftfullt teleskop för att titta ut i rymden. Han gjorde två häpnadsväckande upptäckter: den ena var att Vintergatan inte är den enda galaxen i universum. Han insåg att Vintergatan är endast en av miljarder galaxer i universum. För det andra upptäckte Hubble att galaxerna ständigt rör sig bort ifrån varandra. Detta betyder att Universum expanderar och blir allt större. Några år senare använde den belgiska astronomen George Lemaitre, Hubbles fantastiska upptäckter för att formulera den första Big Bang – teorin. Han resonerade att om universum blir allt större har den i början varit mycket liten.

 

2012-03-12