2,6 miljoner f.Kr. Teknikens födelsse: De första verktygen

Vetenskap / Historia & arkeologi

Människans evolution

DEN FÖRSTA UPPFINNINGEN någonsin var stenverktygen. De uppfanns för cirka 2,6 miljoner år sedan och innebar födelsen av den mänskliga tekniken.

De första varelserna som tillverkade och använde dessa verktyg var inte ens människor: de var människoliknande arter vid namn Homo Habilis eller ”skicklig person”. De levde på jakt och de använde vassa stenverktyg som användes för att döda och dra av skinnet på djur.

En mer utvecklad människoart uppstod cirka en miljon år senare. Den brukar kallas Homo erectus, eftersom de gick upprätt. Homo erectus vad de första människorna som gjorde upp eld och de första människorna som migrerade ut ur Afrika. De första britterna var antagligen Homo erectus, som bosatte sig i området för cirka 500 000 år sedan. Men de arter som vi mest förknippar med ”grottmänniskor” som också användende stenverktyg var Homo Neanderthalis, neandertalarna.

Neandertalarna bodde över hela Europa och levde under den kalla perioden mellan 200 000 – 30 000 år sedan. Få neandertalfynd har gjorts i Storbritannien. I slutet av istiden, för cirka 10 000 år sedan utvecklades de moderna människorna, Homo sapiens bosatte sig i större antal i Storbritannien.

Perioden i människans historia då man använde sig av stenverktyg, kallas för stenåldern. Den är indelad i den paleolitiska eran, eller den ”nya stenåldern” och den neolitiska eran eller den ”yngre stenåldern”.

Stenålderns verktyg var inte sofistikerade men de hade en mängd användningsområden. Med de kunde man fälla ner träd, skära upp djur och skala av djurhud, gräva upp rötter och senare döda djur och andra neandertalare. Stenålderns verktyg gjordes av många typer av sten, inklusive kvarts, flinta och obsidian, en vulkanisk sten.

Den paleolitiska eran avslutades med födelsen av en ny civilisation – den neolitiska eran – som började vid olika tidpunkter på olika platser, mellan 8000 f.Kr – 4500 f.Kr. Under den neolitiska eran blev verktygen mera sofistikerade. Neolitiska människor använde stenverktyg för att mala säd till mjöl, de gjorde också fina stenborrar och ömtåliga smycken.

Den neolitiska eran slutade när människor började tillverka saker av brons. Detta hände också vid olika tidpunkter i olika delar av världen, runt 3000 f.Kr.

Källa: Technology is born