Tonåringar som väger sig själva ofta utvecklar en negativ kroppsuppfattning

Vetenskap / Medicin och hälsa / Artikel

Att väga sig kan vara en bra strategi för en realistisk uppfattning om hur mycket man väger och för att hålla koll på sin vikt. Icke desto mindre kan en sådan aktivitet vara självförgörande, visar ny studie.

Enligt en ny studie som publicerades i Journal of Nutrition Education and Behavior, är frekvent vägning kopplad till negativa hälsoeffekter i tonåringar, särskilt för flickor.
Forskare vid Cornell Universitet studerade 2000 unga pojkar och flickor under 10 år. Hon frågade deltagarna hur ofta de vägde sig samt ställde andra frågor för att mäta faktorer såsom självuppfattning, kroppsuppfattning och självkänsla.

Man fann att flickor som vägde sig ofta, oroade sig ständigt för vikten. De uttryckte större oro för att gå upp i vikt och hade fler tankar på att de måste banta och bli slankare. De rapporterade också längre självkänsla, de blev deprimerade oftare, och var mindre nöjda med sina kroppar än de flickor som inte vägde sig lika ofta.

Även pojkar som vägde sig ofta hade liknande negativa psykologiska effekter, men deras självkänsla blev inte påverkad i samma utsträckning på ett negativt sätt.

Resultaten väcker ett intressant dilemma i viktminskningssamhället. Frågan är hur man kan balansera den potentiella skadan av regelbunden vägning med alla expertråd som säger att det är viktigt att hålla koll på vikten. Missnöje med den egna kroppen samt dålig självkänsla kan leda till ätstörningar och därmed andra typer av hälsoproblem.

För vissa människor kan vägning ha förödande konsekvenser och andra viktförebyggande metoder bör uppfinnas, hävdar forskarna.

Familj och vänner kan också hjälpa dessa tonåringar. Fokuserar de för mycket på hur mycket de väger, kan det vara symptom på depression och dålig självuppfattning.

Datum: 2015-11-11