Typ 2-diabetes behöver inte vara en livslång sjukdom

KATEGORIER: Vetenskap / Medicin & Hälsa

Nya bevis visar att viktminskning kan reversera typ 2-diabetes för vissa människor, vilket ger hopp för patienterna.

Typ 2-diabetes behöver inte vara en livslång sjukdom

2019-01-22: TYP 2-diabetes har länge ansetts vara ett progressivt, livslångt tillstånd, med signifikant risk att utveckla vaskulära komplikationer. Men pågående forskning som finansierades av Diabetes UK förändrar den uppfattningen och visar att för vissa människor sjukdomen kan reverseras.

Antalet personer i Storbritannien som lever med diabetes växer. Två viktiga drivkrafter bakom sjukdomen är att människor lever längre och signifikant viktökning. Diabetes Remission Clinical Trial (DiRECT) syftar till att ta reda på om viktminskning kan reversera typ 2-diabetes och bota sjukdomen.

Deltagarna får en flytande diet med lågt kaloriinnehåll under mellan åtta och 20 veckor. Med stöd av sjukvårdspersoner återintroduceras därefter hälsosam mat tillbaka in i kosten så att man på lång sikt inte går upp i vikt igen.

De första resultaten kom in i december 2017 och visade att nästan hälften av deltagarna efter 12 månader hade uppnått normala blodsockernivåer utan att ha tagit någon diabetesmedicin.


 

Allteftersom försöken fortsätter undersöker forskarna även de psykosociala aspekterna av interventionen bland annat motivation, beteendeförändring och socialt stöd liksom biologin bakom förändringen.

Det har visat sig att en viktminskning på 10-15 kg behövs för att bli av med överflödigt fett i levern och bukspottkörteln, vilket leder till en återgång till normal insulinproduktion. Ytterligare försök och arbete pågår för att klura ut hur det kommer sig att vissa människor inte uppnår samma resultat trots betydande viktminskning.

Interventionen kostar inte så mycket. En ekonomisk studie visade nyligen att det första året kostar cirka 10 000 kr per person. I England har man pratat om planer på att inleda en pilotintervention för 5000 personer.

Den framgångsrika studien ger hoppet att för vissa personer med typ 2-diabetes sjukdomen kan botas. Men ännu har man inte alla svar. Vi behöver vänta på fler resultat.


Källa:

New Scientist

Health Line