Stora köttätande dinosaurier levde i Skåne överraskande tidigt

KATEGORIER: Vetenskap / Historia och arkeologi

Forskarna tror att det stora dinosaurie herraväldet under jura kan ha börjat i Skåne.

"Spanska Stonehenge" synlig igen på grund av torka

2022-10-12 Uppsala universitet - Forskare är häpna över det faktum att stora köttätande dinosaurer levde i Skåne för 200 miljoner år sedan. Tidigare fossil verkade antyda att den tidsperioden var för tidig för så pass stora djur.

Ett stort fotavtryck visade sig efter dateringen var 203 miljoner år, enligt Grzegorz Niedzwiedzki forskare vid institutionen för organismbiologi och den som lett utgrävningsarbetet.

Man grävde så småningom fler avtryck, skelettdelar, och fossilerat bajs med samma ålder.

De här stora dinosaurerna levde under övergången mellan de geologiska tidsperioderna trias och juras (eng. Jurassic).

Alla andra fynd från samma tidsperiod världen över kommer från små dinosaurer. Fynden som gjorts i Norra Albert i norra Skåne är därmed överraskande.

Fynden i norra Skåne avser massor med välbevarade ben som kommer från minst tre nya hittills okända dinosauriearter. Många av benresterna tillhörde en mycket stor köttätande dinosaurie och man har även kunnat hitta en uppsättning med stora tänder.

Rester från växtätande dinosaurier liksom andra djur och växter har också hittats. Alla insamlade fossil finns nu på Evolutionsmuseet i Uppsala där de kommer att studeras.

Forskarna tror att det stora dinosaurieherraväldet under jura kan ha börjat i Skåne i och med fyndplatsen är en av de äldsta.

Källa:
Uppsala universitet - Stora rovdinosaurier funna i Skåne – 2022-10-12