Hur mycket fysisk aktivitet behövs för att kompensera för en dag av sittande?

Medicin & hälsa

2023-11-16 Forskning visar hur många minuter man bör hålla på med fysisk ansträngning varje dag för att leva ett längre liv.

Inget är värre för vår kardiovaskulära hälsa än att leva ett stillasittande liv.

Forskare har därför redan för tre år sedan genom att analysera datan i en metastudie, lyckats komma fram till hur mycket man bör röra på sig för att neutralisera all sittande på jobbet eller hemma.

I denna metastudie från 2020 ingick 44370 deltagare från 4 olika länder.

Styrkan med studien är dess objektivitet i och med all data kom från bärbara enheter. Den mänskliga faktorn kan snedvrida information i samband med självrapportering.

Forskningen visade att vilken fysisk aktivitet som helst var bra för hälsan och förlängde livslangden.

De deltagare som däremot ansträngde sig fysiskt under 30 till 40 minuter varje dag hade lika bra värden som de människor som levde aktiva liv eller som inte var tvungna att sitta på jobbet.

40 minuters cykling, raska promenader, trädgårds- eller hushållsarbete kompenserade för 10 timmars sittande.

Det viktiga är att hitta på något att göra varje dag eller att helt enkelt rasta hunden, ta trapporna, välja att stå i stället för att sitta och liknande.

Källa

Forskningen publicerades iBrittish Journal of Sports Medicine