Vågens andra dekan 3-13 oktober, är inte en fredlig sådan

AstroHoroskop

2023-10-08 Dekanerna kan förklara varför vågens energi inte lever upp till sitt rykte just nu.

Vågens andra dekan 3-13 oktober, är inte en fredlig sådan

Sedan tusentals år tillbaka har astrologer delat in varje stjärntecken i tre olika dekaner.

Varje dekan har dessutom tilldelats en annan planet än den som naturligt är förhärskande. Det finns flera system, men det äldsta är det kaldeiska.  

Vågen är det sjunde stjärntecknet och förknippas med det sjunde huset. Vågarna och det sjunde huset visar oss i horoskopet hur vi relaterar till andra samt hur attraktiva vi är för andra.

Venus som är förhärskande i vågen handlar om kärlek, harmoni och skönhet. Detta förklarar varför vågarna är så snygga, charmiga, vänskapliga, populära, trevliga och sociala.

Vågen handlar dessutom om fienderna som vi känner, till skillnad från okända fiender som förknippas med fiskarna.

Just nu befinner sig solen i den andra dekanen av vågen.

Mars, krigets planet, bildar hårda aspekter med Pluto i stenbocken, och norra noden och Chiron i väduren, något som förklarar våldsökningen och krigsspridningen just nu.

Pluto i dåliga aspekter är förintelsens planet. Chiron i dåliga aspekter kan leda till skada som kommer från andra något som astrologer inte alltid verkar inse eller ens ta upp. Väduren handlar också om krigsföring. Stenbocken representerar militären.

Andra dekanen associeras med Saturnus och tarotkortet tre svärd

Medan den första dekanen styrs av månen (Venus enligt nyare system) och genererar en varmare fredligare energi, trots stor känslighet, styrs den andra dekanen i vågen av Saturnus (Uranus enligt nyare system) och en kyligare allvarligare atmosfär.

Saturnus befinner sig annars i fiskarna och opponerar Venus, vågens naturliga ledare. Just nu får diplomatin vänta.

Den andra dekanen i vågen som började den 3 oktober, förknippas med tarotkortet tre svärd. Detta betyder exempelvis att personer som föds under andra dekanen i vågen inte är särskilt snälla även om de kan bli väldigt framgångsrika. Ett bra exempel är Simon Cowell (född 7 oktober), en andra dekan-våg, men intressant nog är Vladimir Putin född samma dag som Cowell.

Andra dekanens vågar kan såra andras känslor direkt eller indirekt och har förmodligen själva blivit psykiskt misshandlade. Influensen i denna dekan kommer från vattumannen och därför är det Saturnus och inte Uranus som är förhärskande enligt äldre system för att Uranus ännu inte var känd. Uranus är en opersonlig planet men kan vara ideologiskt laddat, oftast i sökandet efter utopier.

Saturnus är den sista av de innersta planeterna som påverkar oss personligen, den mest avlägsna från jorden som är synlig med blotta ögat. Saturnus handlar om gränser. Saturnus är upphöjd i vågen och trivs bra någonting som innebär att planetens styrka bara blir starkare, ej positivare. Saturnus förknippas med straff och tuffa livssituationer, såväl som organisation, hierarki, och kontroll.

Uranus å andra sidan påverkar hela samhällen och generationer eftersom det rör sig om en yttre planet, som inte är synlig med blotta ögat och för att det tar en sådan lång tid för planeten att göra ett varv run solen.

Vad händer sedan?

Tredje dekanen i vågen som börjar efter den 13 oktober, styrs av Jupiter (Merkurius enligt nyare system). Tarotkortet som förknippas med denna tredje dekan är 4 svärd, som faktiskt handlar om en person som kommit hem från kriget och ligger på något som ser ut som en kista för att vila och återhämta sig. Detta är en tid för reflektion. Här har vi dock tvillingarnas dualitet och man behöver även komma över ens negativa tänkande. Man kan bli visare och lära sig av en situation.

Förutom dekanens inflytande och de hårda aspekterna, går vi nu även genom förmörkelsernas turbulens.

Solförmörkelsen den 14 oktober äger rum i vågens tredje dekan och bildar en konjunktur till Merkurius, kommunikationens planet. Det kommer att uppstå diskussioner.

Man bör vara medveten dock att mycket av dagens krig förs med hjälp av informationsteknik, som förknippas med Merkurius.

Astrologin kan berätta om närvarande energier men det är upp till alla inblandade att handla på ansvarsfulla kloka sätt.