Feng Shui

Astro / Feng Shui

Introduktion till Feng Shui

Feng shui, kua, bagua, färg, element, vatten, eld, metall, trä, jord

Feng Shui är en österländsk inredningsmetod, som är flera tusen år gammal. Grundidén är att vårt liv och öde påverkas av energierna som finns i vår omgivning.

Feng Shui indelar materia i flera olika energityper, så kallade element. När en viss balans skapas med hjälp av dessa element, upphör många oförklarliga problem i livet. Vi får in mer lycka, mer självförtroende, mer pengar, you name it. Här kan du lära dig grunderna i Feng Shui.

Vad är Feng Shui?

En gammal lära i ny tappning, kulturellt anpassad och dessutom väldigt intressant och rolig. Om man skall tänka i feng shui banor, skall man dock för en stund glömma bort sina egna tankebanor och se på världen med helt nya ögon.

Enkel Feng Shui

Självklart praktiserar vi alla Feng Shui utan att vi är medvetna om detta. Vi är lika intresserade av vår välmående som våra kinesiska vänner var och är. Genom att läsa det här avsnittet kan man ändå enkelt och snabbt ta en titt på sådant som vi ännu inte tänkt på och som vi förbisett.

De fem elementen i Feng Shui

Du som vill fördjupa dig i Feng Shui, kan enkelt och snabbt lära dig att förstå grundprinciperna i Feng Shui genom att läsa lite information om de fem elementen.

Baguan och de åtta områdena

Ett rum eller ett hus, kan indelas i 8 områden. Varje område utgör ett kua och står för ett visst element, med sin egen färg och egenskaper och framför allt med sin specifika influens över vårt liv. Ett annat sätt att använda baguan på behandlas i den här artikeln.

Kompasskolan (Eight Maisons Feng Shui): Beräkna ditt kua nummer

Om du använder kompass och beräknar dessutom ditt personliga nummer, kan du prova att ta ut vädersträcken och se till att du arbetar, sover, äter, och studerar där du får mest gynnsam energi enligt ditt personliga kua-nummer.

Kompasskolan (Eight Maisons Feng Shui):

Gynnsamma och ogynnsamma inriktningar - en snabb genomgång.