De fem elementen i Feng Shui

Astro / Feng Shui /

Yin Yang

Inom Feng Shui anser man att energin som påverkar materian kan klassificeras i fem olika former eller element.

Dessa är Vatten, Trä, Eld, Jord och Metall. Om man lär sig förstå de fem elementen kan man kombinera de på ett sätt som skapar konstruktiva energiflöden. Elementen ska stödja och inte förstöra varandra. Man brukar därmed tala om det produktiva/konstruktiva kretsloppet och det destruktiva/förstörande kretsloppet.

Produktivt kretslopp:

Vatten ger näring till och producerar Trä.
Trä ger Eld.
Eld ger aska som formar Jord.
Jord är källan till Metall.
Metall kan kondenseras till Vatten eller smältas till flytande form, alltså vatten.

Fem element den produktiva cykeln

Man ska undvika det destruktiva kretsloppet eftersom:

Vatten släcker Eld.
Eld gör att Metall smälter.
Metall skär i trä.
Trädens rötter tränger i Jord. 
Jord stoppar vattenflödet.

5 element den förstörande cykeln

När du förstår principen för de 5 elementens kretskopp har du lärt dig det mest grundläggande men också viktigaste i Feng Shui. Sedan gäller det att kombinera det du lärt dig med Ba-guan eller Pa-guan på nästa sida. Varje element har en viss riktning som motsvaras av 8 väderstreck:

öster och sydost är trä

söder är eld

nord är vatten

väster och nordväst är metall

sydväst och nordost är jord

Nedan kommer de olika elementen att beskrivas så ingående som möjligt.

METALL är symbol för flexibilitet och koncentration. Objekt av silver, guld, brons, koppar eller i färgerna guld, silver, grå eller vitt representerar elementet. Runda och sfäriska objekt står också för metall.

VATTEN är viktigast för att skapa harmoni i omgivningen som ni lever i. En liten fontän, ett litet akvarium, borde finnas i alla hem. Elementet kan ersättas med svarta och mörka färger, bilder på hav, fiskar, floder, speglar. För mycket vatten skapar oförmåga att fatta beslut.

TRÄ ska man ha i alla rum. Trä år symbol för växande och framsteg. Det är dock inte själva möblerna i trä som står för elementet trä utan dess levande form: inomhusväxter av alla slag, bonsaiträd, naturbilder. Kan också ersättas med prydnadssaker i färgerna blått och grönt samt långa och smala saker. För mycket trä kan skapa aggressivitet och otålighet, för lite trä skapar en känsla av att inte orka och kunna ta itu med saker och ting.

ELD är passionens och handlingens symbol. Föreställer störst koncentration av yang - energi och kan förkroppsligas med hjälp av vaxljus och prydnadssaker i färgerna rött, orange, rosa, purpur samt bilder på djur. Dess form är pyramid, triangel. För mycket eld skapar otålighet och stress. För lite eld skapar passivitet.

JORD är symbol för stabilitet, säkerhet, tillit. Den kan förkroppsligas med hjälp av olika stenar, kristaller, sand, porslin, bilder på berg, öken. Färgerna är brunt, gult, orange. Fyrkantiga och kubiska former är bäst. För mycket jord skapar depression och svårigheter.