Fiskar i Feng Shui

Astro / Feng Shui /

Fiskar i feng shui lovar ekonomisk framgångFisken är i den österländska traditionen en mycket speciell varelse som anses dra dig sig pengar och välstånd. Dessutom utlovar två fiskar i ditt hem starka unioner och ser till att kärlekslöfterna aldrig bryts.

De som praktiserar Feng Shui rekommenderar två fiskar i vardagsrummet eller i köket som försäkring på att man alltid kommer att ha det som man behöver.

I Kina är det mycket vanligt med fiskar i både köket och vardagsrummet. Fisk på kinesiska kallas Yu och liknar det ord som betecknar välstånd på kinesiska.

Fisken anses på grund av sin förmåga att reproducera sig snabbt och i mängder även vara en symbol för fertilitet. Dessutom brukar fiskarna leva i stora flockar, något som symboliserar starka unioner och varaktiga lyckliga äktenskap.

Fisken utgör även en symbol för återfödelse. Fiskarna har funnits väldigt länge på vår jord och de har också utgjort andra arters föda. Tack vare deras enorma reproduktionsförmåga kan fiskarna överleva i nya generationer. I den österländska traditionen ses fiskarna därför som symbolen för konserveringen av livet och återfödelsens symbol.

Två fiskar står för union mellan två väsen. De står därför för starka äktenskap. Två fiskar symboliserar oftast mer än två människor som lever tillsammans. De symboliserar välstånd och union för en hel familj, med barn och barnbarn och hela generationer av människor.

Läs även:

«Kompasskolan (Eight Maisons Feng Shui): Beräkna ditt kua nummer