Numerologi i Feng Shui

Astro / Feng Shui

Numerologi i feng shuiKineserna är mycket vidskepliga vad gäller siffror och tal.

Medan vissa tal anses mycket tursamma, anses en del tal rent av hemska att ha som hus- eller lägenhetsnummer, bankkontonummer, personnummer, telefonnummer, klockslag, flygnummer osv.

En del människor kan dock överdriva med numerologin i Feng Shui och börja bli paranoida. Om du är en av dessa, behöver du inte oroa dig längre. Man kan skydda sig mot otursamma siffror.

Siffror som anses vara otursamma:

Tal 4, är värst av alla. Anledningen kan vara att 4 på kinesiska låter likadant som "död". 13 är inte så bra heller, eftersom 1+3 är lika med 4. Andra siffror som anses föra otur med sig är 24 och 104.

Siffor som anses vara tursamma:

8,18,28,38,48,54,68,80,84,88,99,168 och 108 anses alla föra tur med sig. 8 anses vara den mest tursamma av alla eftersom 8 på kinesiska - "patt" liknar "faat", som betyder välstånd och överflöd.

Hur blir man av med de otursamma siffrornas energier?

Om man bor i ett hus med nummer 4 eller 13 skall man helt enkelt rita en cirkel runt siffrorna. Svårare än så är det inte. Cirkeln anses helt enkelt stoppa de negativa energierna så att de inte kan cirkulera fritt och påverka dig eller ditt hem.

 

Läs även:

«Kompasskolan (Eight Maisons Feng Shui): Beräkna ditt kua nummer