Fem intressanta saker om astrologi

Astro / Horoskop / Artikel

Babylonien

Bild: Babylonsk lertavla

Många av oss läser ständigt dagens, årets, månadens horoskop. Någonstans tror vi att det finns en större kraft som påverkar oss och att det finns en förklaring till varför olika saker sker i våra liv. Astrologin är gammal kunskap och har aldrig slutat fascinera oss. Ta reda på mer om astrologin och dess anmärkningsvärda historia genom att läsa fem intressanta saker om astrologi.

 

Astrologi är varken vetenskap eller religion

Astrologin är ett försök att koppla samman människors erfarenheter med Universum. Tidiga astrologer såg det som skedde i himlen som en reflektion av det som skedde på jorden. Den här synen är fortfarande populär i många traditioner.

Andra astrologer har däremot ständigt undrat vilken typ av kraft som verkligen påverkar jorden, djuren och människorna och gör det fortfarande.

Till skillnad från religion är astrologi grundad i tusentals år av observationer och beräkningar. De flesta tidiga astrologer var också matematiker, som kunde beräkna vinklar mellan planeterna och förutse planeternas cykliska rörelser.

Vetenskap brukar definieras som ”en kunskapsgren som innefattar systematiserad observation och experiment”, något som stämmer för astrologin.

Alla astrologiska påståenden om hur planeter, aspekter, förmörkelser, m.m. påverkar världsskeenden och människors liv och öden är resultatet av både många antal observationer och grundliga analyser.

Under de senaste 30 åren har man till exempel ständigt analyserat den effekt som asteroiden Kiron kan tänkas ha. Allteftersom nya planeter såsom Neptunus, Uranus och Pluto har upptäckts har astrologer gått tillbaks i historien och reviderad gammal kunskap om den influens som planeterna genom sin transit via de 12 husen har haft. I den här processen har man tagit hänsyn till både planeternas positioner och aspekter samt olika händelser i världshistorien för att kunna hitta eventuella samband.

Man kan således dra slutsatsen att astrologiska analyser liknar psykologiska analyser. Man brukar se i människans barndom för att dra slutsatser om hur uppväxt, relationer till signifikanta andra, mm. har skapat den person man är nu. Med utgångspunkt i dessa analyser bygger man upp både teorier och förutsägelser.

 

 

Få civilisationer utvecklades utan att ta hänsyn till stjärnorna

Man tror att astrologins vagga var forntidens Babylonien. Flera lertavlor hittades daterade till ca. 1500-3500 f.Kr. som pratar om stjärnorna, deras influens och inte minst de matematiska beräkningar som gjordes för att förutse deras banor. Kunskapen spred sig till Egypten, Grekland och Rom.

Att astrologin var tilltalande berodde på det faktum att ingen människa kunde förneka månens och solens influens. Solen gav värme och upphov till årstiderna. Månen hade samband med menstruationscykeln och var förknippad med tidvattnet.

Den logiska slutsatsen var att andra planeter också hade liknande influenser.
Många antika astrologer tog också hänsyn till de stjärnor som inte verkade röra på sig.

Man vet också att forntida sydamerikanska civilisationer också utvecklade astrologi.
I de flesta civilisationer var de planeter som kunde ses utan några instrument (Merkurius, Venus, Mars, Jupiter och Saturnus) inflytelserika gudar.

Under det första århundradet efter Kristus trodde alla människor på planeternas influenser, oavsett kultur och religion (kristen, hednisk, jude).

Astrologins stora inflytande kommer väl fram till uttryck genom det faktum att så gott som alla kungars viktigaste rådgivare var astrologer.

 

 

Astrologer upplevde en kort tid av förföljelse under Constantinus och under de första 1000 åren e.Kr. minskade astrologin i popularitet

Förföljelsen av astrologer började i det romerska imperiet runt 350 e.Kr. och anledningen var att kejsaren Constantinus konverterade till kristendomen. Astrologin började betraktas som ren vidskeplighet. Kristendomen var dock en ung religion och flera trossystem levde sida vid sida. Att förse alla invånare med en och samma trossystem blev viktigt.

En del astrologer blev förföljda men inte riktigt i och med den kristna kyrkan alltid har haft en ambivalent relation till astrologin och har till och med under vissa tider varit dess förespråkare. 

En ännu större anledning till att astrologin började ses som vidskeplighet var att de grekiska filosoferna alltmer började prata om planeterna i vetenskapliga termer något som gjorde att astrologi och astronomi blev två olika grenar. Tidigare gick det inte att skilja mellan dem.

En del bokbränning ägde också rum, något som ledde till att mycket kunskap gick förlorad. Vissa historiker och forskare menar också att en rad auktoriteter i det romerska imperiet också blev misstänksamma i och med några astrologer ledde slavrevolter. Andra var rädda för att man med hjälp av astrologin kunde välja ut den bästa tiden för att störta en ledare.

Samtidigt blomstrade astrologin i andra delar av världen såsom i Indien, Persien och den islamiska världen. När astrologin återvände till Europa, kom den mest via islamiska källor. Koranen uppmuntrade astrologin, eftersom man ansåg att Gud hade placerat planeterna i rymden för att varna och vägleda människorna. Att respektera guds vilja innebar således att intressera sig för astrologi.

Även i Bibeln finns det antydningar som pratar om att gud pratar med människor via ”tecken” i himlen. Den här kongruensen mellan islamisk och kristen tro ledde till nya diskurser och astrologin började återigen öka i popularitet. Teologer såsom Bernard Sylvester kunde till exempel hävda att planeterna hade placerats på himlavalven av gud för att utöva guds vilja.

Det som däremot betonades var den fria viljan och man menade att man inte kunde skuldsätta planeterna för ens synder.

 

 

Inkvisitionen förföljde inte astrologerna

Efter Constantinus tid fick astrologerna vara ifred och inkvisitionen förföljde inte astrologerna. När enstaka astrologer dömdes till döden berodde det på andra orsaker, framför allt politiska åsikter. Kyrkan accepterade också vissa astrologiska förutsägelser, men inte andra. Man fick till exempel inte förutsäga någons framtid men man kunde å andra sidan förutsäga naturkatastrofer och pester. I en rad fall kunde astrologer bli identifierade och fängslade när de vågade förutsäga en viktig personlighets död. De brukades släppas om deras förutsägelser var korrekta.

Astrologin intog därmed en särskild plats som skiljde sig från till exempel häxkonst.

Både kungar och påvar anlitade sina personliga astrologer och astrologiska motiv finns fortfarande att finna i många olika kyrkor.

Den deterministiska kraften i astrologin sammanstämde med bibelns egen determinism. Dessutom kunde man inte finna någon annan förklaring till varför planeterna, solen och månen existerade överhuvudtaget. Man resonerade att de var guds verktyg och genom planeterna kunde gud påverka jorden och allt levande.

 

 

Medicin och astrologi var ofrånkomligt intimt förknippade med varandra

Väduren

Bild: Zodiak mannen (den astrologiska mannen)

Fram till 1800-talet kunde man knappt klassificera sig som läkare om man inte hade gått en astrologiutbildning. Planeternas positioner och deras påverkan på människans hälsa användes i diagnos.

Den svarta döden dödade 25 millioner människor i Europa. Den medicinska fakulteten vid Universiteten i Paris ombads av Kung Phillip VI att komma med en förklaring till pesten. Dessa framstående läkare och vetenskapsmän kom med förklaringen att den totala solförmörkelsen 18 mars 1347 samt konjunkturen mellan Mars, Jupiter och Saturnus i vattumannen mars 1345 kunde vara en av orsakerna. Man ansåg att sådana aspekter på något sätt förgiftar luften något som alltid leder till svält, sjukdom och andra katastrofer.

Astrologin var också viktig i behandlingen av patienter. När man blödde patienten, var månens position mycket viktig. Blödning utgjorde mirakelkuren för nästan varje hälsoproblem i och med man försökte få de fyra kroppsvätskorna i balans. Blödningen gick lätt till vid fullmåne med tog en evighet vid nymåne.

Resultaten av den svarta dödens utbredning var att tron på gud minskade medan tron på den astrologiska kraften förstärktes i människors medvetande. Det fanns ingen präst som kunde förklara hur detta kunde ske och varför gud var så obarmhärtig. Astrologin kunde åtminstone komma med en redogörelse.

Den medicinska astrologin baserades på tron att kroppens mikrokosmos motsvarade stjärnornas och planeternas makrokosmos. Influensen från makrokosmos gjorde att den till synes slumpmässiga livserfarenheten hade en orsak som kunde tolkas i horoskopet. Varje kroppsregion styrdes av en konstellation. Huvudet styrdes av väduren och mars månad, som en gång i tiden var den första månaden av året medan oxen styrde halsen. Man fick till exempel inte behandla en viss kroppsregion när det motsvarande tecknet var dominant. Därmed kunde man inte behandla huvudet under mars månad, i och med man ansåg att detta kunde ge upphov till hjärnskakning och död.

Datum: 2015-08-13