Nymånen i tvillingarna: Illusioner och kategoriseringar medvetandegörs

Astro / Horoskop

Fullmånen i skorpionen alstrar polarisering	och starka känslor

En nymåne för några dagar sedan den 3 juni 2019 handlade om kommunikation, dualitet och kategoriseringar. Samtidigt hade nymånen med en försenad effekt en transformerande inverkan.

Venus bildade en trigon till Saturnus och därför uppstod det en massa förseningar med. Fick du bilen fixad i tid eller fick du vänta? Fick du prata med personen i fråga eller fick du boka ny tid? Till och med denna artikel kommer med en veckas försening.

Tvillingarnas tecken styr över allt som har med kommunikation och tänkande att göra. Runt denna nymåne i tvillingarna tänkte vi snabbt. Vi blev medvetna om allting på en och samma gång. Och vi kunde samtidigt se både våra egna och andras begränsningar.

Tvillingarna är ett dualistiskt tecken med. Jag och du, materia och ande, det lägre och högre självet, dag och natt.

Tvillingarna som styr över vårt tänkande och därmed medvetande är ansvarig för de kategoriseringar vi gör. Ni namnger allting. Vi etiketterar. Och vi rangordnar. Blomma. Trädgård. Man. Kvinna. Djur. Människa. Vacker blomma. Ful blomma. Män är starka. Kvinnor är svaga. Djur är dumma. Människor är överlägsna. Vi och dem. Vi är bättre än dem.

På det här viset uppstår illusionen om separation. Och separation skapar rädsla och splittring. Kategoriseringar och etiketteringar gör våra sinnen kaotiska. Vi försöker hitta svar men vi kan inte så länge som vi inte inser att motsägelser och dualism finns i precis allting.

Merkurius som är förhärskande i tvillingarna är ansvarig för att bygga broar mellan människor, såväl som koncept. Vi är både smarta och dumma, goda och onda, bra och dåliga. Vi har en djurisk och en mänsklig sida. Vi är både feminina och maskulina.

Genom det motsatta tecknet, skytten, kan däremot tvillingarna inse alla sakers lika värde. Vi har alla lika rätt att existera. Allt har syfte.

I esoterisk astrologi är det Venus som styr över tvillingarna på själsnivå. Den utvecklade tvillingen har lärt sig att se genom kärlekens eller empatins glasögon och hittar både inre harmoni och harmoni med omgivningen.

Jag umgås med dig och du umgås med mig. Här sitter jag. Där sitter du. Den outvecklade tvillingen funderar över alla saker som gör dig annorlunda.

Vi behöver den andre, men vi är alltför noga med att söka efter det som är passande. Det skall vara rätt färg, rätt kvalitet, rätt sort, rätt klass, rätt allting.

Om din ascendent är tvillingarna är ditt syfte att försöka skapa fred mellan människor genom att spela en viktig roll i upplösningen av motsatser.

Denna nymåne kan därmed handla om uteslutningar. ”Du tillhör inte vår grupp” eller ”Du är inte rätt person för mig.” Din gud, min gud. Min nation, din nation. Min stad, din stad. Förhoppningsvis finns det takt och ton. Kanske kan man titta i det andra lägret och se om man har någonting nytt att lära sig.

Men denna nymåne i tvillingarna handlar även om insikter på grund av Jupiters och Neptunus stora inverkan. Det finns religiösa övertoner här också. Det är möjligt att folk har skumma åsikter om dig eller tvärtom: kanske vet du inte vad någon annans religion handlar om men du hoppar ändå till slutsatser och tror det allra värsta.

På sätt och viss handlar denna nymåne om ett uppvaknande. Frågan är däremot: Kan du acceptera den nya verkligheten? Eller kommer du ens att bry dig?

Jupiter i kvadratur till Neptunus kan representera både besvikelse och förlåtelse. Icke desto mindre kommer folk att försöka rena bort misstag så att ingen hinner märka någonting.

Venus är stark med. Och Venus, förhärskande i tvillingarna på självnivå eller på esoterisk nivå, kommer att försöka ena folk, och lösa konflikter. Venus-Saturnus trigonen kan också hjälpa oss att anamma en coolare attityd när det gäller våra övertygelser. Saturnus skapar som det redan påpekades förseningar.

Venus handlar om ett högre sinne och om intelligent kärlek i esoterisk astrologi. I och med Venus styr över oxen på traditionell nivå kommer Venus att ha att göra med upplysning att göra med. Venus-Pluto trigonen har makten att transformera och omvandla.

Frågan som kvarstår är: Var du agenten som utbildade andra? Eller var du studenten som fick lära dig något nytt?