Saturnus "Den stora läraren" i astrologin

Astro / Astroskola

Saturnus, den stora läraren i astrologin

Bild: Saturnus sedd från en av sina månar

Av alla planeterna, är det Saturnus man mest fruktar. Ingen planet har lyckats skaffa sig ett lika dåligt rykte i astrologientusiasternas medvetande.

Saturnus i romersk mytologi

Saturnius Mons

Forntida astrologer ansåg att planeterna representerade guds vilja. De hade en direkt inverkan på mänskliga angelägenheter. Planeten Saturnus blev därmed uppkallad efter en romersk gud, känd sedan urminnes tider som Saturnius Mons.  

Han var en gud av förnyelse, upplösning, överflöd, rikedom och jordbruk. I den fortsatta utvecklingen av synen på Saturnus kom han också att bli tidens gud. Saturnus ansågs ha styrt över en guldålder av välstånd och fred.

Saturnus förknippas däremot också med andra saker, såsom människooffer.

Grekisk mytologi

Kronus

Saturnus dåliga rykte kommer inte från den romerska mytologin, eftersom i den ses han främst som en kraft för det goda, utan från den grekiska mytologin, där vi hittar en motsvarighet i Cronus. Cronus är son till Uranus, himlens far, härskare över universum och Gaia, Moder Jord.

Saturnus är avundsjuk på den makt Uranus har och kommer att kastrera honom för att största honom.

Uranus och Gaia berättar sedan för Cronus att en av sina söner kommer att ersätta honom så småningom, enligt en profetia. Cronus blir galen och börjar äta upp sina egna barn så snart de föds.

Självklart kan profetian inte stoppas och en av sina söner, Zeus (Jupiter i romersk mytologi), överlever och övertar makten.

 

Som ovan, så nedan

I modern astrologi representerar planeterna krafter som påverkar det undermedvetna. Planeternas energier skapar olika dimensioner av erfarenheter. De olika egenskaperna kommer till uttryck via zodiakens 12 tecken och hus. Planeterna bildar också inflytelserika aspekter till varandra.

Det sätt på vilket planeterna påverkar människorna och jorden har förklarats på skilda sätt av olika astrologer. Vissa tror att planeterna påverkar oss på direkta sätt genom fysiska lagar såsom gravitationen eller andra ännu okända sätt. Andra hävdar att planeterna har inget direkt inflytande i sig utan fungerar som en spegel. Med andra ord upprepas de mönster som finns i universum överallt: som ovan, så nedan.

 

 

Saturnus, tidsguden

Genom historien har Saturnus varit associerad med människans uppgång och fall. Saturnus, tidsguden, styr över födelse och död. Saturnus är långsam, men dess influens leder till omedelbara effekter. Saturnus kräver omstrukturering, ansvar och visdom. Det är emellertid extremt svårt att förutsäga om en viktig aspekt kommer att leda till en uppgång eller till ett fall. Människornas avsikter och psykologi är avgörande för hur saker och ting utvecklas.

Saturnus återkomsten och människans mognad

Den mest intressanta aspekten är Saturnus’ återkomst (Saturn return). Det tar cirka 28-31 år för Saturnus att kretsa en gång runt solen. Var 30e år eller så, kommer Saturnus tillbaka till den exakta grad den var i födelseögonblicket. Oftast skapar en återkomst en stor förändring som får oss att mogna, att växa som människor. Denna process kommer att bli lätt för de individer som tar ansvar och som inte motarbetar Saturnus’ energier. Om man håller fast vid det gamla blir livet mycket svårare än det är nödvändigt. Saturnus söker förnyelse och förändring.

Den fösta Saturnus’ återkomsten äger runt när man är 28-31 år gammal och den här transiten är också den allra viktigaste i och med det är nu man verkligen tar ett definitivt ofrånkomligt steg i vuxenlivet. Något viktigt äger rum i samband med den första Saturnus återkomsten och det är nu man verkligen inser att det finns en mening med livet. På grund av förändrade omständigheter och ökat ansvar, växer man upp. En del människor kan genomgå negativare erfarenheter, såsom skilsmässor. På grund av omständigheterna slutar man spela offer och man tar fullt ansvar för sina handlingar och för sin egen framtid. Många människor hittar sitt kall under den första Saturnus återkomsten. Livet får därmed mening på ett helt nytt sätt.

 


Den andra återkomsten äger rum när man är cirka 60 år gammal, det vill säga när man brukar få sina första barnbarn eller närmar sig pensioneringen. En ny känsla av mognad utvecklas.

Den tredje och vanligtvis sista återkomsten äger rum när man närmar sig 90 och man har nu slutligen nått visdom (i de lyckligaste fallen).

I grund och botten har Saturnus att göra med psykologisk mognad, med den moraliska och/eller den andliga utvecklingen. Man brukar trots allt säga att det slutliga målet inte är viktigt: det är resan dit som betyder något.

Tyngdkraft och elektromagentism

Två olika krafter kan påverka människorna på jorden. Den ena är tyngdkraften. Den andra är elektromagnetismen. Månens gravitationskraft skapar tidvattnet, men månens elektromagnetiska fält är ganska obetydlig. Man kan inte påstå att den är obefintlig, utan att den snarare är slumpmässig och splittrad. Även om det finns belägg för att elektromagnetiska fält kan påverka människans humör och moral finns det inget som tyder på att tyngdkraften har en liknande effekt.

 

 

Solens och månens gravitationskraft påverkar jorden mest. Det är gravitationskraften som håller planeterna i solsystemet ihop. Ändå har gravitationskraften från alla planeter i solsystemet inte tillräckligt med kraft för att kasta jorden ur kurs.

Jorden kan med andra ord aldrig förstöras av olika planetariska grupperingar.

Saturnus ”Den stora läraren”

Planeten Saturnus byter tecken varje 2,5 år. Varje gång planeten går in i ett nytt tecken uppstår det nya svårigheter, skyldigheter, begränsningar och problem. Ingen annan planet verkar däremot skapa samma möjlighet för lärande och utveckling som Saturnus. Det är Saturnus, anser astrologerna, som skapar mening i våra liv och ger oss möjligheter att uppnå våra målsättningar. Allt Saturnus vill ha i gengäld är ansvar, disciplin och hårt arbete. Om du gör din del kommer Saturnus att bistå dig med resten. I psykologisk mening sägs Saturnus hjälpa människorna att bli av med fruktan, rädsla och blockeringar.

När man ser Saturnus från sådana perspektiv är planetens influens egentligen inte så himla dålig. Därmed kommer personer som tror på planeternas influenser att verkligen försöka göra det mesta av varje Saturnus-transit.

 

 

Saturnus kan få oss att lägga ner mycket ansträngning eftersom vi bryr oss; Saturnus skapar nytt ansvar för att man får ett nytt jobb; friheten kan också begränsas av Saturnus’ inflytande i och med man blir kär och inleder ett fast förhållande. Ingenting blir långvarigt utan Saturnus beröring, oavsett om man pratar om relationer, affärer, företag, eller avtal.

Saturnus har att göra med den materiella världen och med fysisk ansträngning. Med tydliga målsättningar i åtanke kommer Saturnus att hjälpa dig i stället för att tvinga dig. När Saturnus däremot skapar separationer och förlust av jobb, är det oftast så att man inte är på rätt väg i livet. Man har ett annat syfte. Med andra ord skapar Saturnus djupgående lektioner i livet som vi inte kan lära oss på annat sätt.

Källorna är flera bland annat en rad böcker som handlar om astrologi, grekisk och romersk mytologi, samt Wikipedia. Informationen om gravitation och elektromagnetism kommer från ytterligare andra artiklar som har skrivits av naturvetare och diskussioner i flera olika forum.

Datum för publicering av den här artikeln: 2015-08-13