Fullmåne i fiskarna 2023-08-31 och konjunkturen till Saturnus

Astro / Horoskop

Saturnus representerar begränsningar och tuffa förhållanden, liksom ansvar och disciplin.

Fullmåne i fiskarna 2023-08-31 och konjunkturen till Saturnus

2023-08-24 Fullmånar är speciella tider eftersom hela månen lyser upp och vi kan se i mörkret.

Tid för nästa fullmåne i fiskarna: 31 augusti 2023, 3:35; Grad: 7°24

Fiskarna fokuserar på det dolda, det gränslösa, och på vår andliga sida. Det negativa är eskapism och självdestruktivitet.

Vi måste lära oss att använda fiskarnas energi till vår fördel. Genom meditation och reflektion, liksom introspektion, kan vi komma fram till viktiga slutsatser, sätta ihop två och två och växa som människor genom insikter om vår sanna natur som är gränslös, oändlig och evig samt genom att inse att de flesta svar redan finns inom oss själva.

Fiskarna representeras av två fiskar som simmar i olika inriktningar, något som innebär att fiskarnas energi är dualistisk och motsägelsefull. Vi dras i olika inriktningar och försöker fly undan ansvar.

Detta går inte nu, när Saturnus omfamnar denna fullmåne och vill ha struktur och gränser. Vi måste hantera det som faktiskt händer.

Fullmånens sjunde grad kan enligt gradteorin indikera att denna fullmåne också har en social dimension. Saturnus kan betyda att vi måste släppa taget om människorna som inte längre finns i våra liv eller att vi måste lyssna till en auktoritets råd och följa direktiv. Vi kan också bli medvetna om sidor hos andra människor som ger oss anledning att hålla dem på ett avstånd.

I värsta fallet kan vi fastna i vår bitterhet och våra egna mentala fängelser.

Fiskarna är dock förtjusande människor med en djup känslomässig natur och representerar i astrologin intuition, medkänsla och andlighet.

Det kan vara så att vi inte längre kan ignorera någons lidande och låtsas om att det inte har med oss att göra. Det som blir resultatet är plikten att vara en medmänniska. Det kan vara en tid för att reflektera över vår emotionella rigiditet och känslomässiga begränsningar. En balans måste uppstå mellan själsliga och materiella behov.

Hur varje stjärntecken/ascendent påverkas

Fullmånen visar oss var någonstans vi behöver struktur och disciplin i våra liv. Vi behöver visdom och inre styrka för att navigera detta landskap.

Fullmåne i fiskarna 2023-08-31 och konjunkturen till Saturnus

Väduren

Du måste ta ansvar för dina antaganden som ibland kan leda dig på fel spår. Du kan dra felaktiga slutsatser som resultat. Och kanske måste du dessutom se till att få bättre sömn. Du kan fokusera så pass mycket på allt du måste göra att du inte lyckas varva ner, slappna av och få en god natts sömn.

Oxen

Fullmånen gör dig medveten om ett behov av att omstrukturera ditt sociala liv. Du kan behöva ha bra gränser eller sluta ställa löjliga krav på andra. Resultatet kan leda till en tid av social distans. Reflektera över hur andra bidrar till din lycka eller sorg.

Tvillingarna

Denna fullmåne kan antigen få dig att känna dig stark eller svag. Dina mål nås. Du har kanske en känsla av att du fått makt, på formella eller informella vägar. Men fullmånen kan också generera en känsla av att du ständigt måste jobba mer, och att mer krävs utav dig. I värsta fallet, kan det uppstå hinder, förseningar och problem med auktoriteter.  Du behöver hantera situationen på det mest ansvarsfulla sättet. Det är bästa vägen att gå.

Kräftan

Du får chansen att tänka mycket objektivt något som kan gynna dig eftersom du behöver förstå något på ett tekniskt eller matematiskt sätt. Om du pluggar kan fullmåne hjälpa dig att fokusera och minnas information. Låt inte dock ett begränsat sätt att tycka och tänka hindra dig från att erkänna när du har fel.

Lejonet

Lejonets utmaning och ansvar, är att se över ekonomin och göra sitt bästa för att betala av eventuella skulder och sluta skaffa sig nya sådana. Att du tar ansvar för hur mycket pengar du spenderar kan bli viktigt. Även om det är möjligt att skulderna och utgifterna minskar nu, är det bra att försöka tänka långsiktigt.

Jungfrun

Fullmånens konjunktur till Saturnus kan indikera att du får chansen att arbeta dig genom vissa begränsningar och vara medveten om hur de påverkar dina relationer. Du kan exempelvis vara känslomässigt reserverad. Du kan ha en inbyggd skyddsmekanism som gör att du blir rädd när ett förhållande blir för seriöst eller för att visa sårbarhet i ett förhållande. I ett förhållande kan dock många krav ställas på dig med och det är upp till dig att avgöra vilken du vill att din roll skall bli.  Fullmånen kan dock helt enkelt vara en indikation på att ett viktigt officiellt möte med en auktoritet äntligen äger rum.

Vågen

Du tar ansvar för allt jobb som måste utföras runt denna fullmåne, som dock kan innebära extra ansträngning och ett behov av att gå en extra mil. Ju viktigare jobbet eller uppgiften är för dig, desto mer tid och energi lägger du ner. Du bör å andra sidan se upp med för mycket stress och överbelastning. Om du har besökt en läkare får du kanske nu en diagnos.

Skorpionen

Fullmånen i fiskarna kan alstra känslomässig kyla, och ointresse i sådana saker som romantik och mysiga kvällar. Men du kan ta på dig gärna rollen som lärare eller mentor och kan söka upp en sådan själv om du behöver göra det. Förutom detta fokuserar du på mer av den praktiska typen av kreativitet, som hjälper dig att utföra reparationer själv exempelvis.

Skytten

Du kan vara hård mot dig själv och din familj nu. Det kan uppstå problem och kyla i relationerna som ni har. Fullmånen kan dessutom hjälpa dig att fokusera på ansvaret som du har hemma och i bostaden. Behöver du öka bostadens säkerhet? Du kan äntligen storstäda eller bygga något själv eller med anlitat hjälp. Du kan dessutom fundera mycket över din relation till dina föräldrar, i synnerhet din far och vilken påverkan det har haft på ditt liv så att du befriar dig känslomässigt från tidigare trauma.

Stenbocken

Fullmånen i fiskarna påverkar det tredje huset och har en inverkan på din kommunikation och dina tankeprocesser. Du kan skriva under dokument men har också rätt så bra fokus. Ditt praktiska tänkande är nu överlägsen och du kan fokusera på skrivuppgifter. Du kan äntligen förstå något som först verkar krångligt och obegripligt. En förändring kan också äga rum i grannskapet. Andra kan vara mycket kritiska nu och du behöver fråga dig själv i vilken utsträckning de har rätt eller fel och acceptera sanningen.

Vattumannen

Du tar ekonomiska frågor på allvar kring denna fullmåne. Du kan behöva mer disciplin när det gäller dina inkomster och utgifter och en bra struktur så att det även uppstår en känsla av långsiktig kontroll och trygghet. Å andra sidan kan det vara dags att betala för någonting som du tidigare fick gratis. Även dina matvanor kan förändras med anledning av denna fullmåne.

Fiskarna

Fullmånen kan indikera att en fas i din personliga utveckling är på väg att ta slut men att du måste själv ta ansvar och handla i enlighet med vissa regler och principer för att du skall kunna fullborda denna sista fas. Det kan vara så att du exempelvis skapar struktur i ditt liv och att du ser med allvar på en situation. Du kan också känna dig redo för att ta vissa steg som ger dig känslan av fullbordan.