Femton enkla livsförändrande citat från Eckhart Tolle

Astro / Inspiration / Artikel

Eckhart Tolle och Dalai Lama

Eckhart Tolle lyckades förändra många människors liv. Styrkan i sin lära är dess enkelhet och förmågan att säga mycket med ett fåtal ord.

1. "Den främsta orsaken till olycka är aldrig situationen i sig utan dina tankar om den."

2. "Acceptera – för att sedan agera. Oavsett vad nuet innehåller, acceptera det som om du hade valt det. Arbeta alltid med det, inte emot det.”

 

 

3. "Vad du kämpar emot, förstärker du, och vad du motstår, kvarstår."

4. "Om du får rätt på insidan, kommer utsidan att falla på plats. Den primära verkligheten är inom oss; den sekundära verkligheten utanför oss ".

5. "Vad en befrielse att inse att rösten i mitt huvud inte är vem jag är. Vem är jag då? Den som observerar den ".

6. "Det förflutna ger dig en identitet och framtiden håller löftet om frälsning, om uppfyllelse i någon form. Båda är illusioner ". 

7. “Om strukturerna för det mänskliga sinnet förblir oförändrade, kommer vi alltid att återskapa samma värld, samma ondska, samma dysfunktion ".

8. ”Livet kommer att ge dig de erfarenheter som mest hjälper evolutionen av ditt medvetande.”

 

 

9. "Vad du reagerar på hos andra, stärker du hos dig själv."

10. "Det som är viktigt gömmer sig i det obetydliga. Uppskatta allt ".

11. "Större delen av mänsklig smärta är onödig. Den är självskapad så länge som det okontrollerade sinnet styr ditt liv. ".

12. "Bli medveten att du är medveten."

13. "Varje klagomål är en liten historia som sinnet konstruerar och som du tror på."

14. "Du har så mycket att lära från dina fiender."

15. "Det är när vi är fångade i oavbrutna strömmar av tvångsmässigt tänkande som universum verkligen sönderfaller för oss, och vi förlorar förmågan att känna igen inbördesförhållandet mellan allt som existerar."

(2015-08-31)