Kartomanti

Spådom med vanliga spelkort är inte impopulär. Helt enklet har tarotkorten blivit alltmer kända över Internet.

Läggning med nio kort

Med den här läggningen ser man vad som har hänt, vad som kommer att hända samt hur framtiden blir.

Tre kort för det förflutna

 

Tre kort för Det nuvarande

 

Tre kort för framtiden

 

 

Att tolka korten

Vanligtvis har man tre kort på en rad när man skall tolka korten. Svarta kort anses vara dåliga, röda kort anses goda. Om R står för röd, och S för svart, kan vi med en gång läsa av tre kort utan att utforska kortens betydelse:

- R S S - En lovande början men det går sedan dåligt.

- S S R - En dålig situation som ljusnar.

- R R S - Snart möter du efter en tid av lycka problem.

- S R R - Ett problem kommer att lösas, saker kommer sakta att bli bättre.

- R S R - En liten försening eller ett problem som snart finner sin lösning.

- S R S - Ett temporärt stillestånd. Tro inte att problemet är helt borta.

- R R R - Allt ser fint ut.

- S S S - Många problem och svårigheter.

Nu får vi gå vidare och även ta hänsyn till de fyra sviterna. Relatera även till färgkombinationerna som finns inom parentes.

1. ♠      ♠:   Problem med kärleken eller relationerna. (SRS)

Den första raden indikerar att frågeställaren har ett problem i sina relationer. Just nu ser det ut som om problemet är på väg att lösa sig. Men detta är endast temporärt eftersom problemen inte är slut. Snart dyker en annan problem upp.

2. ♠      ♠:  Ekonomiska problem. (SRS)

Den andra raden tyder på samma sätt på ekonomiska problem som verkar lösa sig, men fler problem är att vänta.

3. ♠   ♣   ♠:  Ingen vilja, handlingsförlamning, blockering.(SSS)

    ♠    ♣   ♠:   Mycket arbete men ingen vinst.(SSS)

Tredje raden visar på stora problem. Frågeställaren arbetar mycket ♣ men detta leder ändå till problem ♠ av en eller annan sort.

4. ♠   ♠  ♠:   En massa problem och trubbel. (SSS)

Fjärde raden visar problem på alla plan, så mycket problem att frågeställaren inte kan göra någonting eller inte gör annat än tänker på dessa problem.

5. ♣      ♣:   Mycket arbete men liten vinst (SRS).

6.    ♣   :   Arbete eller affärer som ger pengar (RSR).

7.       :   Generositet, en snäll människa (RRR).

8.       :   Njuta av pengar med nära och kära (RRR).

9.    ♠   :   Ett ekonomiskt problem övervinns med lätthet (RSR).

10.  ♠   :   Ett känslomässigt problem övervinns (RSR)

11.♣  ♠   ♣:   Ett problem övervinns på/genom arbet (SSS)

12.♣     ♠:   Arbete som leder till känslomässiga problem (SRS)

13.♠     ♣:   Känslomässiga problem som löses via arbete (SRS)

14.  ♠   ♣:   Känslomässiga problem som löses via arbete (RSS)

Eftersom spaderkortet befinner sig i mitten, betyder det att problemet kommer att övervinnas, via arbete, fast sakta. Problemets lösning kommer att saktas ner.

15.♣     ♠:   Du gör något som leder till ekonomiska problem (SRS)

16.♠      ♣:   Ekonomiska problem som löses via arbete (SRS)

17.   ♠   ♣:   Ekonomiskt problem som löses via arbete, sakta (RSS)

18.♣  ♠   ♠:   Du jobbar i fel riktning, du möter hinder i arbetet (SSS)

19.♣    :   Ditt jobb leder till mycket pengar/ framgång (SRR)

20.♣    :   Ditt jobb leder till goda relationer, du mår bra(SRR)

Varje gång du ser ett hjärta är det ett gott tecken. Ovsett hur stora problemen är, visar ett hjärta i slutet på en rad bestående av tre kort, att problemet kommer att överkommas med lätthet. Om raden på tre kort slutar på klöver, kommer ett problem att övervinnas, men mer arbete behövs.

20.  ♠  :   Ekonomiska problem övervinns lätt (RSR)

Korten har vissa traditionella betydelser också, som kan vara bra att ta upp:

A:  hemmet eller familjen.                         

9 önskan uppfylls.

A:  ett brev                                                    

9♠:  önskan avvisas

A:  ett mål eller en möjlighet                    

10♠:  oro

A♠:  ett beslut, ett dödsfall                           

 Q♠ el. K♠:  skild person

3♠:  förlust

7♠:  tårar (otur)

De klädda korten symboliserar även verkliga människor. Färgen på deras hy och hår har samband med svitens färg. De ljusaste människorna och barnen är ruter. Hjärtsvitens människor är något mörkare. Klövervitens är ännu mörkare och mörkast är spadersvitens.