Kartomanti

Spådom med vanliga spelkort är inte impopulär. Helt enklet har tarotkorten blivit alltmer kända över Internet.

Kortens betydelse: Kartomanti

Spå dig i spelkort

Vanliga spelkort för spådom används fortfarande i många delar av världen. Icke desto mindre har olika regioner utvecklat olika sätt att spå. Många av de tolkningar spelkorten har påminner om tarotkorten.

Sviterna

- Hjärter: Kärlek, familj, hem, vänner, känslor. Hjärter förknippas med vattenelementet och står för kärlek, vänskap, lycka och hemmet. Rent generellt är de bra kort.

- Ruter: Pengar, ägodelar, det fysiska, olika medel. Ruter förknippas med jordelementet, och står för karriär och pengar.

- Klöver: Arbete, mål, planering, vilja, handling. Klöver förknippas med eldelementet, och står för affärer, ambition och det man gör för att uppnå något. De är generellt sett bra kort, men kan anses vara dåliga eftersom man måste lägga ner energi.

- Spader: Problem, svårigheter, negativa tankar och känslor. Spader förknippas med luftelementet och står för skvaller, utmaningar, budskap och problem. Spader anses vara dåliga kort.

Sviterna indelas även i bra och dåliga kort. Röda kort är bra kort, medan svarta kort är dåliga kort. Klöver är inte dåliga i sig, utan betyder helt enkelt att man måste anstränga sig för att komma vidare. Klöver står framför allt för arbete, planering, fysisk ansträngning.

Låt oss nu gå djupare in i sviternas innebörder. Det är viktigt att man blir välbekant med dem om man skall lära sig hur man tolkar korten i samtliga situationer:

Hjärter

Hjärter Ess Kärlek och lycka. Hemmet, ett kärleksbrev. Kortet är positivt, eftersom det betyder att problem håller på att försvinna.
Hjärter Kung En mörkblond snäll känslig man som söker stabilitet genom goda relationer.Den här mannen är vänlig inställd, säger inte mycket, men hjälper dig via goda gärningar. Alternativt så kommer du att få mycket goda råd.
Hjärter Dam En mökblond vänlig inställd kvinna. En mor eller moderlig kvinna. Du kommer att få goda råd som kommer från hjärtat.
Hjärter Jack En person kommer snart i ditt liv och den här personen kan vara en beundrare. Han eller hon kan också vara en nära vän som är mycket involverad i din situation.
Hjärter 10 Kortet betyder att du kommer att belönas och att alla svårigheter kommer att försvinna. Du kommer att uppleva en tid av lycka, glädje och framgång.
Hjärter 9 En önskan som uppfylls. Förändring till det bättre, din önskan blir verklighet. Titta på kortet bredvid för att determinera vilken önskan är.
Hjärter 8 Du kommer att få en inbjudan eller få en oväntad gäst. Kortet betyder även en orsak till firande..
Hjärter 7 Hjärtesorg eller känslomässiga problem. Obalanserade känslor. Någons intresse för dig är inte allvarlig.
Hjärter 6 Du kommer att få som du vill. Tur kommer snart i din väg. Någon tycker om dig eller visar ett varmt intresse för dig. Hjärter 6 indikerar en trevlig överraskning.
Hjärter 5 Se upp angående en negativ person i din omgivning som kan vara något svartsjuk och som inte vill dig väl. Kortet indikerar en del förseningar och hinder. Låt inte andras negativa inställning stoppa dig.
Hjärter 4 Kortet betyder förändring. Det kan vara en fråga om en resa eller om att flytta.
Hjärter 3 Är dina intentioner rena? Då är det lycka och glädje som väntar dig. Om dina intentioner inte är rena, betyder kortet misslyckande, svåra tider i relationer och möjliga separationer.
Hjärter 2 En harmonisk relation, kärlek, vänskap, ett möte. Kortet är mycker positivt och indikerar att en person som tycker om dig kommer att stödja dig.

♣ Klöver

Klöver Ess Välstånd, lycka och oväntade vinster. Du upplever framgång och harmoni.
Klöver Kung En mörk generös man. En man med en stark position, t ex din chef. Du har makten att göra framsteg. Ett hälsosamt sexuellt liv.
Klöver Dam En mörk praktisk kvinna kan ge dig mycket goda råd. En kvinna med självförtroende. Alternativt - en mycket bra relation.
Klöver Jack En mörk och/eller energisk, passionerad, yngre person eller dennes tankar på dig eller din situation. Du kan ha en beundrare.
Klöver 10 Utmattande arbete. Mycket arbete görs och målen uppfylls. En resa med flygplan.
Klöver 9 Plötslig tur kommer att leda till att du uppnår dina mål. En ny romans kan vänta runt hörnan.
Klöver 8 Problem på arbetet som kan ha att göra med svartsjuka. Detta anses vara negativt.
Klöver 7 Kortet är positivt om din fråga handlar om arbete, men om kortet handlar om kärlek så betyder kortet problem med det motsatta könet. En förändring på arbetet, t ex bättre lön, bättre position.
Klöver 6 Framgång eller ekonomisk hjälp.
Klöver 5 Du kan vänta dig att få hjälp från andra just nu. Nya vänskapsband och nya allianser kommer att skapas. Dessa allianser kommer att visa sig vara både ekonomiskt gynnsamma och praktiska..
Klöver 4 Kortet varnar dig om att du kan acceptera något utan att tänka särskilt på vilka konsekvenser detta har på din situation. Kortet står för inblandning och du bör se upp för besvikelser och illvilja.. 
Klöver 3 Kortet står för kärlek och lycka. En framgångsrik relation och gynnsam möjlighet. Du får en andra chans, i ekonomin. Kortet indikerar att det börjar gå bra för dig.
Klöver 2 Hinder i din väg och illvilligt skvaller..

♠ Spader

Spader Ess Kortet anses stå för misslyckanden och svårigheter. I kärlek betyder kortet svåra relationsslut..
Spader Kung En mörk man med ljusa ögon. Kan vara en elak deprimerad skild man. Den här mannen är ambitiös men bryr sig fr a om sig själv. Alternativt - du kommer att få problem på grund av andras rigiditet..
Spader Dam En mörk kvinna med ljusa ögon. Hon kan vara ensamstående, skild, och förförande. Kortet förespår problem, svårigheter, skvaller och lögner..
Spader Jack En mörk yngre person som kan vara lite elak. Personen kan ha en negativ attityd eller vara svartsjuk. Kan också vara intelligent..
10 Spader Du oroar dig för mycket. Du kan också få nyheter som du absolut inte vill höra. Vänta dig inte det värsta nu, försök med lite positivitet..
9 Spader Sjukdom, depression, olycka. Det är då man mår som värst..
8 Spader Dålig atmosfär, en tid av misslyckanden. Någon kan förtrycka dig just nu och den här personen kan vara just den som du väntar dig orsaka minst problem för dig. Hinder finns i din närmaste framtid, men de behöver inte vara permanenta.
7 Spader Du stöter på problem och det kan vara just du som ställer till det för dig själv. Hur som helst, se även upp för fiender och undvik onödiga konflikter liksom dåliga råd. Lita på dig själv..
6 Spader Dina framgångar är små, men säkra. Var tålmodig och vänta dig en sen framgång.
5 Spader Hinder som är temporära - eftersom det som nu ser som mycket negativt kommer att visa sig vara positivt långsiktigt.
4 Spader Du mår inte så bra just nu och är för orolig. Du kan också känna dig missförstådd. Just nu är det inte så bra att starta nya grejer eftersom små problem och förseningar står ständigt i din väg.
3 Spader En tredje person kan lägga sig in i en relation. Kortet står för triangeldrama. Det är möjligt med relationsslut..
2 Spader Kortet står för skvaller, svek och separationer. I kärlek betyder kortet otrohet.

Ruter

Ruter Ess En positiv förändring. Du kommer att få goda nyheter och kanske till och med en gåva. Allt detta kommer att innebära en ny start för dig..
Ruter Kung En mycket ljus rik (el. gråhårig) intelligent man, med stark position. Kan vara envis. Kortet kan också stå för mogenhet och realism..
Ruter Dam En mycket ljus (el. gråhårig) praktisk intelligent kvinna. Hon kan vara egoistisk men praktisk.
Ruter Jack Du kommer att få mindre bra nyheter från någon, men de här nyheterna kommer inte att påverka dig särskilt mycket.
Ruter 10 Kortet står för pengar, men även för framgång rent generellt. Framgången är stor och du kan alltså sikta mot stjärnorna för du kommer att nå dit.
Ruter 9 Något nytt kommer i din väg. Du är i behov av förändring. Överraskningar väntar dig och förändringar är oundvikliga. Det kan röra sig om nya avtal, en resa eller flytt.
Ruter 8 Turen är på din sida, både på jobbet och vad gäller kärleken. Nytt jobb eller ny partner. Du uppnår dina mål i enlighet med din potential och kärlekslivet får en ny trevlig inriktning.
Ruter 7 Kortet står för en konflikt angående pengar eller på ditt jobb. Problemen som du nu har kommer att lösa sig. Undvik att dras ner av mindre besvikelser just nu.
Ruter 6 Missförstånd leder till relationsproblem, oppositioner och konflikter. Kortet står för separation men separationen kan vara tillfällig.
Ruter 5 Lycka, framgång eller en förbättring. Bra tid att starta nya projekt. En chans att göra ditt liv bättre. Kortet står även för överraskningar.
Ruter 4 Du får bra råd från någon som är äldre än du är. Följ råden och du kommer att uppnå framgång. Framgången kommer dock sakta, varför det gäller att vara tålmodig.
Ruter 3 Framgång kommer i din väg endast om du använder dig av takt och ton. Det är lätt hänt att du hamnar i en konflikt nu. Undvik impulsivitet.
Ruter 2 Kortet betyder att en stark partnerskap kommer att formas och att din relation till någon kommer att förändras. Kortet betyder samverkan och står för en stark koppling till en partner. Stabilitet och pålitlighet väntar dig.

Att tolka korten

Vanligtvis har man tre kort på en rad när man skall tolka korten. Svarta kort anses vara dåliga, röda kort anses goda. Om R står för röd, och S för svart, kan vi med en gång läsa av tre kort utan att utforska kortens betydelse:

- R S S - En lovande början men det går sedan dåligt.

- S S R - En dålig situation som ljusnar.

- R R S - Snart möter du efter en tid av lycka problem.

- S R R - Ett problem kommer att lösas, saker kommer sakta att bli bättre.

- R S R - En liten försening eller ett problem som snart finner sin lösning.

- S R S - Ett temporärt stillestånd. Tro inte att problemet är helt borta.

- R R R - Allt ser fint ut.

- S S S - Många problem och svårigheter.

Nu får vi gå vidare och även ta hänsyn till de fyra sviterna. Relatera även till färgkombinationerna som finns inom parentes.

1. ♠      ♠:   Problem med kärleken eller relationerna. (SRS)

Den första raden indikerar att frågeställaren har ett problem i sina relationer. Just nu ser det ut som om problemet är på väg att lösa sig. Men detta är endast temporärt eftersom problemen inte är slut. Snart dyker en annan problem upp.

2. ♠      ♠:  Ekonomiska problem. (SRS)

Den andra raden tyder på samma sätt på ekonomiska problem som verkar lösa sig, men fler problem är att vänta.

3. ♠   ♣   ♠:  Ingen vilja, handlingsförlamning, blockering.(SSS)

    ♠    ♣   ♠:   Mycket arbete men ingen vinst.(SSS)

Tredje raden visar på stora problem. Frågeställaren arbetar mycket ♣ men detta leder ändå till problem ♠ av en eller annan sort.

4. ♠   ♠  ♠:   En massa problem och trubbel. (SSS)

Fjärde raden visar problem på alla plan, så mycket problem att frågeställaren inte kan göra någonting eller inte gör annat än tänker på dessa problem.

5. ♣      ♣:   Mycket arbete men liten vinst (SRS).

6.    ♣   :   Arbete eller affärer som ger pengar (RSR).

7.       :   Generositet, en snäll människa (RRR).

8.       :   Njuta av pengar med nära och kära (RRR).

9.    ♠   :   Ett ekonomiskt problem övervinns med lätthet (RSR).

10.  ♠   :   Ett känslomässigt problem övervinns (RSR)

11.♣  ♠   ♣:   Ett problem övervinns på/genom arbet (SSS)

12.♣     ♠:   Arbete som leder till känslomässiga problem (SRS)

13.♠     ♣:   Känslomässiga problem som löses via arbete (SRS)

14.  ♠   ♣:   Känslomässiga problem som löses via arbete (RSS)

Eftersom spaderkortet befinner sig i mitten, betyder det att problemet kommer att övervinnas, via arbete, fast sakta. Problemets lösning kommer att saktas ner.

15.♣     ♠:   Du gör något som leder till ekonomiska problem (SRS)

16.♠      ♣:   Ekonomiska problem som löses via arbete (SRS)

17.   ♠   ♣:   Ekonomiskt problem som löses via arbete, sakta (RSS)

18.♣  ♠   ♠:   Du jobbar i fel riktning, du möter hinder i arbetet (SSS)

19.♣    :   Ditt jobb leder till mycket pengar/ framgång (SRR)

20.♣    :   Ditt jobb leder till goda relationer, du mår bra(SRR)

Varje gång du ser ett hjärta är det ett gott tecken. Ovsett hur stora problemen är, visar ett hjärta i slutet på en rad bestående av tre kort, att problemet kommer att överkommas med lätthet. Om raden på tre kort slutar på klöver, kommer ett problem att övervinnas, men mer arbete behövs.

20.  ♠  :   Ekonomiska problem övervinns lätt (RSR)

Korten har vissa traditionella betydelser också, som kan vara bra att ta upp:

A:  hemmet eller familjen.                         

9 önskan uppfylls.

A:  ett brev                                                    

9♠:  önskan avvisas

A:  ett mål eller en möjlighet                    

10♠:  oro

A♠:  ett beslut, ett dödsfall                           

 Q♠ el. K♠:  skild person

3♠:  förlust

7♠:  tårar (otur)

De klädda korten symboliserar även verkliga människor. Färgen på deras hy och hår har samband med svitens färg. De ljusaste människorna och barnen är ruter. Hjärtsvitens människor är något mörkare. Klövervitens är ännu mörkare och mörkast är spadersvitens.