Studie: Det finns ett samband mellan längd och sjukdomsrisk

Vetenskap / Medicin och hälsa / Artikel

Långa människor har en lägre risk för hjärt-kärlsjukdom och typ 2-diabetes, men en ökad risk för cancer.

Studie: Det finns ett samband mellan längd och sjukdomsrisk

2016-02-05 Under de senaste årtiondena har längden hos barn och vuxna stadigt ökat över hela världen. Den största ökningen i längd har setts i Nederländerna som också har den högsta konsumtionen av mjölk och mjölkprodukter per capita.

Studien visar att längden har en stor inverkan på dödlighet i vissa vanliga sjukdomar, oavsett kroppsfettmassa och andra faktorer. Tidigare studier har visat tydligt att långa människor, jämfört med korta människor, har en lägre risk för hjärt-kärlsjukdom och typ 2-diabetes, men har en högre risk för cancer.

"Våra nya data visar att långa människor är känsligare för insulin och har lägre fetthalt i levern, vilket kan förklara deras lägre risk för hjärt-kärlsjukdom och typ 2-diabetes", säger professor Stefan.

Ökningen i kroppslängd är enligt författarna ett tecken på övernutrition med kaloririka livsmedel rika på animaliskt protein under olika skeden i tillväxten.

Slutsatsen är att läkare bör vara medvetna om det faktum att långa människor har en ökad risk för cancer. Kostens betydelse redan under graviditeten bör inte underskattas, hävdar forskarna.

Källor

Norbert Stefan, Hans-Ulrich Häring, Frank B Hu, Matthias B Schulze. Divergent associations of height with cardiometabolic disease and cancer: epidemiology, pathophysiology, and global implications. Lancet Diabetes & Endocrinology 2016 [epub ahead of print] http://dx.doi.org/10.1016/S2213-8587(15)00474-X

Height Influences Risk of Cardiovascular Disease, Diabetes, and Cancer, DZD News