Pluto i Stenbocken - Pluto i Vattumannen: Från konspirationsteorier till ultraindividualism

Astro / Horoskop

Pluto i Stenbocken - Pluto i Vattumannen: Från konspirationsteorier till ultraindividualism

Pluto har befunnit sig i Stenbocken sedan hösten 2008 och vi har sett hur makten har stärkt sig själv

Pluto har att göra med makt, och förändring, medan stenbocken är ett tecken som har att göra med makthavare, regering, statens makt, armen, och dylikt, som har att göra med fysisk makt över andra.

Det så kallade uppvaknandet som ägt rum, var en reaktion på den makt som bara blev starkare och mera kontrollerande.Det motsatta huset är kräftan som representerar folket. Makthavare tog inte tillräckligt hänsyn till folket. Många människor kände sig förtryckta.

Enligt den esoteriska astrologin och den evolutionära astrologin, behöver vi ständigt arbeta med det motsatta stjärntecknet för att vi skall kunna bli hela och utvecklas. Spänningarna mellan motsatta krafter måste minska och övervinnas.

I detta fall måste makten lyssna till folket, och man måste hitta en jämvikt mellan det subjektiva (kräftan) och det objektiva (stenbocken), mellan hjärta (kräftan) och förstånd (stenbocken).

Pluto går in i vattumannen den 23 mars 2023 och backar in i stenbocken den 11 juni 2023, på grund av den retrograda fasen. Pluto går in i vattumannen sedan igen den 20 januari 2024 fram till 1 september 2024 oh slutligen från 19 november 2024 fram till 8 mars 2043.Pluto kommer att spendera hela två decennier i vattumannen.

Pluto i vattumannen kommer att betyda att vi kommer att se makt komma från grupper av människor. Från att vara medlem i samhället. Mycket grupptryck kommer det att finnas. Samhället måste därför även tänka på individen: att vi är alla unika. Det motsatta tecknet är lejonet, som handlar just on individualitet och individualism.

Eldtecknen kommer att bli populärare, magnetiska och karismatiska. De kommer att förespråka individualism.

Pluto handlar om omvandlingar och transformeringar. Dessa sker på samhälls- och gruppnivå.

Men det kommer att finnas de som står utanför, som inte kan eller vill bli del av samhället eller grupptänkandet.

Reaktionen mot Pluto i Vattumannen blir ultraindividualism.I evolutionär mening skall man egentligen hitta en bra balans mellan sin egen individualitet och samhället; mellan grupp- och individuell identitet. Vi har inte alla samma behov, även om vi har mycket gemensamt.

På grund av de senaste årens polarisering har två läger bildats: en som trodde på allt mainstream sade. Det andra lägret motsatte sig allt mainstream sade.

Det var svårt för många människor att hitta just balansen mellan känsla och logik. Känslorna kunde ta över eller så har man sett mycket kallt på varje situation, till den punkten att all medkänsla försvann.

Pluto leder till detta sätt att tycka och tänka i svart och vitt, allt eller inget. En mycket hög polarisering kan leda under Pluto i vattumannen till inbördeskrig. I vissa länder vill vissa regioner bli självständiga.I psykologisk mening, jungianska termer är Pluto skuggan. Man vill inte titta på ens eget mörker och brister, men det är vad man behöver göra för att kunna utvecklas i andlig och psykologisk mening.

Vi har också sett under Pluto i stenbocken kvinnorna först vinna lite mark med #metoo rörelsen, för att sedan förlora under konservativa och traditionsälskande stenbocken. Grupper på sociala medier har också betett sig väldigt elakt mot enstaka personer, i synnerhet kvinnor. Både manlig och kvinnlig mysoginism ökade.

Stenbocken är polisens tecken och folket har lekt polis. Redan från början av denna transit skapades ”om du ser något säg något” rörelsen.

Å andra sidan kommer vi med Pluto i vattumannen att se grupper såsom kvinnor, homosexuella, transpersoner, vilja få deras identiteter erkända och accepterade. Många människor kommer att helt bryta från tradition.

Samhället kommer dock att gå genom tekniska förändringar. Transhumanismen kan också slå genom.

Senaste uppdateringen: 2023-01-06