Runornas betydelser

Astro / Spådom / Runor /

Runornas betydelser har förändrats genom tiderna men koncepten har bevarats.

Här kan du lära dig mer om varje runa och du får också reda på tre olika betydelser för varje runa: den rättvända, den omvända och den bakvända.

Runorna är uppdelade i så kallade ätter.

1. Till Frejas ätt hör Fehu (Feh), Ururz (Ur), Thurisarz (Thurs), Ansurz (Ass), Raidu (Reid), Kauna (Ken), Gebu (Gifu), Wunju (Wynja)

2. Till Heimdalls ätt hör Hagalaz (Hagall), Naudiz (Naud), Isaz (Iss), Jara (Jera), Perthu (Pertra), Algiz, Sowilu (Sol)

3. Till Tyrs ätt hör Tiwaz (Tyr), Berkana (Bjarka), Ehwaz (Eih), Mannaz (Mads), Laguz (Lagu), Ingwaz (Ing), Othala (Odal), Dagaz