Runor

Runor kan sägas vara den nordiska mytologins motsvarighet till tarot. Arketyperna i runorna associeras med de nordiska gudarna.

Fråga runorna

Runor, spå dig i runor, runornas betydelse

Ställ en fråga och dra sedan önskat antal runor.

Namn:

Fråga:

Runor: En kort historik

Ingen vet med exakthet hur gamla runorna är. Runliknande symboler i grottor härstammar från slutet av bronsåldern, cirka 1300 f kr. Runorna nämns också i Bibeln, men man tror att runorna först utvecklades för magiska ritualer för att sedan användas som ett skriftligt språk.

Läs mer...

Runornas betydelse

Runornas betydelser har förändrats genom tiderna men koncepten har bevarats. Här kan du lära dig mer om varje runa och du får också reda på tre olika betydelser för varje runa: den rättvända, den omvända och den bakvända.

Läs mer...